Kriptopara Grafik Analizleri

Teknik analiz, hem geleneksel finans yatırımcılarının hem de kriptopara yatırımcılarının yatırım yaparken faydalandığı yöntemlerinden birisidir. Teknik analiz, istatiksel metotların kullanılarak grafiklerin incelendiği bir analiz türüdür. Kriptoparalardaki grafik analizleri; yatırımcılara, bir kriptoparanın fiyatının hangi yönde hareket edebileceğine dair fikirler verebilmektedir. Bu yazıda kriptopara grafik analizlerini ve formasyonlarını inceleyebilirsiniz.

Önemli Uyarı: Bu yazı bir yatırım tavsiyesi değildir. Teknik analiz metodunu uygulayan yatırımcıların kullandığı kavramlar literatürden derlenmiş ve bu yazıda verilmiştir.
Kullanıcılarımızın risk yönetim ilkeleri kapsamında gerekli inceleme ve araştırmayı gerçekleştirerek, kendi risk-getiri seviyelerine uygun şekilde işlem yapmalarını hatırlatırız.

Teknik Analiz Nedir?

Kriptopara, hisse senedi, döviz veya emtia gibi geçmiş fiyat bilgisi bulunan her türlü finansal varlık için kullanılan teknik analiz yöntemleri, geçmiş fiyatlar bilgilerine bakılarak piyasaların gelecekte hangi yönde hareket edeceğini tahmin etmek için kullanılır. Bitcoin ve kriptopara alım satım işlemlerinde de sıklıkla kullanılan teknik analiz, alım satım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla grafiklerdeki tekrar eden değişimlerin tespit edilmesidir.

Teknik Analiz

Üçgen Formasyonu Nedir?

Üçgen formasyonu bir süre zıt yönlerde seyreden iki trend çizgisinin sıkışarak bir noktada birleştiğini ifade etmek için kullanılan bir teknik analiz yöntemidir. Sıkışma tamamlandığında formasyon tamamlanmış olur. Yükselen üçgen formasyonu, alçalan üçgen formasyonu ve simetrik üçgen formasyonu olmak üzere üç çeşit üçgen formasyonu bulunmaktadır.

Yükselen üçgen formasyonu grafiğin yükselişte olduğu ve bu yükselişin devam edeceğini öngören bir teknik analiz yöntemini ifade etmek için kullanılır.

Alçalan üçgen formasyonu bir kriptoparanın fiyat grafiğinin alçalışta olduğu ve bu kriptoparanın fiyatındaki düşüşün devam edeceğini tahmin eden diğer bir teknik analiz yöntemine verilen isimdir.

Alıcı ve satıcıların dengede olduğu simetrik üçgen formasyonlarında fiyatlar gittikçe sıkışan bir çizgide hareket ederler.

Üçgen Formasyonu

Takoz Formasyonu Nedir?

Takoz formasyonu bir grafik üzerindeki fiyatların giderek dar bir alana sıkışmasını ifade eden bir teknik analiz yöntemidir. Çok sık rastlanılan bir formasyon türü olmamakla birlikte genel görünüm itibariyle Üçgen formasyonuna benzetilir. Üçgen formasyondan farklı olarak, grafik üzerinde daralarak seyreden iki sınır çizgisinin birleşmesi beklenmez. Fiyat kırılmasının çizgiler birleşmeden önce gerçekleşmesi beklenir. Takoz formasyonlarında kırılmanın var olan grafik seyrinin tersine doğru gerçekleşmesi beklenir. Takoz formasyonu yükselen takoz ve alçalan takoz olmak üzere iki türe ayrılır.

Yükselen takoz formasyonu fiyatların düşüş eğilimi göstereceği tahmin edilen bir teknik analiz yöntemini ifade eder.

Alçalan takoz formasyonu, yükselen takoz formasyonunun tam tersidir ve fiyatların yükseliş trendi göstereceğinin tahmin edildiği bir takoz formasyonu çeşidini ifade eder.

Takoz Formasyonu

Bayrak Formasyonu Nedir?

Bayrak formasyonu, yukarı veya aşağı yönlü sert fiyat hareketinden sonra oluşan konsolidasyon alanının incelenerek trendin devamını yorumlamak için kullanılan bir grafik formasyonudur. Konsolidasyon, bir kriptoparanın fiyatındaki hızlı düşüş veya yükselişten sonra fiyat hareketinde oluşan kısa vadeli durgunluğu ifade eder.
Bayrak formasyonunda, konsolidasyon alanındaki dip ve tepe bölgeler kullanılarak iki çizgiden oluşan bir paralel alan çizilir. Paralel alanda oluşan grafik verileri incelenerek fiyat trendinin gidişatı yorumlanır.

Boğa bayrağı formasyonu, bir kriptoparanın yukarı yönlü sert fiyat hareketinden sonra oluşan konsolidasyon alanının incelenerek kriptoparanın tekrardan yükseliş eğiliminde olup olmadığını yorumlamak için kullanılan bir grafik formasyonudur.

Ayı bayrağı formasyonu, bir kriptoparanın aşağı yönlü sert fiyat hareketinden sonra oluşan konsolidasyon alanının incelenerek kriptoparanın tekrardan düşüş eğiliminde olup olmadığını yorumlamak için kullanılan bir grafik formasyonudur.

Bayrak Formasyonu

Çekiç Formasyonu Nedir?

Çekiç formasyonu, bir fiyat grafiğinin, grafikteki mumlarla yorumlandığı bir teknik analiz yöntemidir. Çekiç formasyonu, fiyat grafiğindeki değerin en dip noktasından geri sekip yükselişe geçtiğinde oluşan mum şeklini ifade eder. Bir kriptoparanın en dip noktadan sekmesinin sonucunca, grafiğinde çekiç şeklinde bir mum oluşur. Çekiç formasyonu ile bir kriptoparanın yükseliş trendine girip girmeyeceği yorumlanabilir.

Ters Çekiç Formasyonu, aynı çekiç formasyonu gibi mum grafiğinin yorumlandığı bir teknik analiz yöntemidir. Ters çekiç formasyonun şekli, çekiç formasyonunun tam tersidir, mumun şekli ters dönmüş çekice benzer.

Çekiç Formasyonu

Destek ve Direnç Nedir?

Destek ve direnç noktaları, piyasadaki yatırımcıların davranışları sonucunda doğal bir şekilde oluşan noktalardır. Destek ve direnç noktaları; kısa, orta veya uzun vadede olacak şekilde takip edilebilmektedir. Fiyatların grafik geçmişinde oluşturduğu hareketlerin tespit edilmesi sonucu destek ve direnç noktaları belirlenir. Fiyatın bu seviyeden sonra aşılamayacağı düşünülür.

Destek noktası, bir grafik üzerinde fiyatların en düşük olduğu noktayı ifade eder. Direnç noktası, destek noktasının tam tersi olarak düşünülebilir. Direnç noktaları, yükselerek seyreden bir grafikte, yükselişin son bulduğu noktadır.

Destek ve Direnç Noktası

Mum Grafiği Nedir?

Mum grafikleri gövde adı verilen kutucuklardan oluşur. Bu gövdelerin üzerinde yer alan çizgiler ve gövdenin birleşmesi ile muma benzer bir şekil oluşmaktadır. Bu nedenle, bu tür grafikler mum grafikleri olarak adlandırılmaktadır. Kısa, orta ve uzun vadeli analizler için kullanılabilmektedir.

Mum Grafiği

Retest Nedir?

Retest yeniden test etmek anlamına gelmektedir. Bir kriptopara varlık grafiğinin, destek veya direnç noktalarında kırıldıktan sonra grafiğin yeniden aynı noktaya temas etmesini ifade eder. Grafik bu noktaya temas ettikten sonra kırılım yönünde harekete devam etmektedir.

Retest

Fake-Out Nedir?

Fake-out, gelecekte gerçekleşeceği tahmin edilen bir fiyat hareketi beklentisi ile işlem yapılması ancak beklenen hareketin oluşmamasını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Grafikte oluşması beklenen hareket yatırımcılar tarafından en başta gerçekleşecekmiş gibi yorumlanır. Ancak, grafiğin ani bir şekilde değişmesi dolayısıyla bu hareketin devamı gelmez.

Fake-Out

Bollinger Bantları Nedir?

Bollinger bantları; bir finansal enstrümanın o andaki fiyatının, yüksek mi yoksa düşük mü olduğu hakkında kullanıcılara öngörü veren bir göstergedir. Ünlü analist John Bollinger tarafından tasarlanmıştır. Bollinger bantları; üst, orta ve alt olmak üzere 3 farklı banttan oluşur. Orta bant, finansal enstrümanın 20 günlük basit hareketli ortalamasını belirtir. Üst ve alt bantlar ise 20 günlük basit hareketli ortalamalar ile standart sapma kullanılarak çizilir.

Bollinger Bantları

Ichimoku Bulutları Nedir?

Ichimoku Bulutu, birden çok göstergenin bir arada olduğu ve potansiyel destek, direnç, piyasanın mevcut trendi ve trendinin gidişatı hakkında kullanıcılara öngörü veren bir göstergedir. Ichimoku Bulutu’nda, göstergelerin birbiriyle kesiştiği noktalar, fiyat trendinin devamı şeklinde yorumlanabilir.

Ichimoku Bulutları

Parabolik SAR İndikatörü Nedir?

Parabolik SAR göstergesi; kullanıcıların, piyasa hareketlerinin ne yönde olacağına dair tahmin yürütmesini sağlar. Bir finansal enstrümanın fiyat hareketlerine dair kullanıcılara fikir verir. Parabolik SAR göstergesi, fiyatların aşağı veya yukarı yönde seyir ettiği dönemlerde kullanılır. Fiyat hareketlerinin yatay olduğu dönemlerde kullanımı yaygın değildir. Parabolik SAR, piyasa trendinin yönü hakkında tahmin oluşturulmasını sağlamakla birlikte piyasadaki fiyat hareketlerinin nerelerden dönebileceği hakkında da kullanıcılarda fikir oluşturabilmektedir. Parabolik SAR göstergesini kullanan kullanıcılar, kısa vadeli fiyat hareketlerine karşı pozisyon alabilmektedir.

Parabolik SAR

Gann Fanı Nedir?

Gann Fanı, ismini kurucusu William Delbert Gann’dan alan bir teknik analiz göstergesidir. Gann Fanı, bir finansal enstrümanın fiyat hareketlerini tahmin etme amacıyla kullanılan teknik analiz göstergesidir. Gann Fanı kullanıcılara, bir grafikteki destek ve direnç alanlarının tespiti ve olası fiyat hareketlerinin hangi yönde olacağına dair fikirler verir.

Gann Fanı, bir grafiğin ana tepe noktalarından ve dip noktalarından çekilen çizgiler ile oluşturulur. Dip ve tepe noktalarından çizilen bu çizgiler birer açı oluşturur. Gann Fanı, 9 çizgiden oluşur. Bu çizgiler, grafiği parçalara ayırır. Parçalara ayrılan grafikte bir açı kırıldığında, fiyat bir diğer açıya doğru hareket ettiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors