Başabaş Noktası (Break Even Point) Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Başabaş noktası veya kısaca BEP, başta kriptopara ve geleneksel finans piyasaları olmak üzere muhasebe ve ekonomi gibi disiplinlerde de kullanılan kavramlardan biridir. Basit bir ifadeyle bir varlığın başabaş noktası, söz konusu varlığın yatırım maliyeti ile piyasa değerinin eşit olduğu seviyedir. Bu makalede başabaş noktası nedir, neden önemlidir, nasıl hesaplanır, başabaş noktası analizi ne işe yarar sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Başabaş Noktası Nedir?

Bu kavram başabaş noktası olarak kullanılabileceği gibi kısaca BEP olarak da kullanılmaktadır. BEP, başabaş noktasının İngilizce karşılığı, yani break even point kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. Genel olarak başabaş noktası, kriptopara ve geleneksel finans piyasalarının yanı sıra muhasebe ve ekonomi gibi disiplinlerde de yatırım maliyetinin, getiri ile aynı noktada olduğu seviyeyi tanımlar.

Kriptopara ve geleneksel finans piyasalarında başabaş noktası, herhangi bir varlığın birim başına piyasa değeri ile söz konusu varlığa yapılan birim başına yatırım maliyetinin eşit olduğu noktayı ifade etmek amacıyla kullanılmaktadır. Başka bir ifadeyle varlık başabaş noktasındaki değerinde herhangi bir kâr veya zarar oluşturmamaktadır. Bu noktada yatırım maliyeti sıfırlanmıştır.

Muhasebe ve ekonomi disiplinlerinde ise başabaş noktası, birim başına üretim maliyetinin, birim başına üretim gelirine eşit olduğu noktadır. Diğer bir ifadeyle bu noktada herhangi bir ürünün birim başına getirisi, birim başına üretim maliyetiyle aynı seviyededir. Başabaş noktası muhasebe ve ekonomide, üretim maliyeti karşılandıktan sonra getiri yaratabilmek için gereken ürün miktarını belirlemek amacıyla kullanılır.

Başabaş Noktası Neden Önemlidir?

Herhangi bir kriptoparanın ve geleneksel finans piyasası ürününün birim başına piyasa değeri ile birim başına yatırım maliyetinin eşit olduğu noktayı tanımlayan BEP, söz konusu varlıkların hangi fiyat seviyesinde kar veya zarar yaratmaya başlayacağını işaret eder. Gerçekçi bir şekilde hesaplanan başabaş noktası yatırımcıların duygulara dayalı karar almalarını sınırlandırır. Başabaş noktasını belirleyen ve buna bağlı stratejiler oluşturan yatırımcılar, belirsizlik ortamlarında yatırımcı psikolojilerini daha kolay yönetebilirler. Klinik psikolog Barış Gürkaş’ın yatırımcı psikolojisine yönelik farklı yaklaşımlar ve bilgiler sunduğu Kripto-Psikoloji’nin tüm bölümlerini buradan izleyebilirsiniz.

Başabaş Noktası Nasıl Hesaplanır?

A varlığına yatırım yapmaya karar verdiğinizi düşünün ve bu varlığın değeri 10 birim olsun. Yani A varlığının o andaki fiyatını 10 birim olarak da düşünebilirsiniz. Bu noktada A varlığını 10 birim karşılığında satın aldığınızda, yatırım maliyetiniz de 10 birim olacaktır. Başka bir ifadeyle yatırım maliyeti aslında başabaş noktasıdır. Yani birim başına A varlığının değeri, zarar yaratmaması için minimum 10 birim olmalıdır. Bu seviyenin altında bir değer zarara, üstünde bir değer ise kara neden olacaktır.

A varlığının değeri 10 birimin yani yatırım maliyetinin üstünde kaldığı sürece getiri elde edilecektir. Başka bir ifadeyle birim başına güncel A varlığının değeri ile birim başına A varlığına gerçekleştirilen yatırım maliyetinin farkı kadar kar yaratılmaktadır. Birim başına elde edilen getiri, varlık adetiyle çarpıldığında toplam kar bulunabilir.

A varlığının değeri 10 birimin yani yatırım maliyetinin altında kaldığı sürece ise zarar oluşacaktır. Başka bir ifadeyle birim başına A varlığına gerçekleştirilen yatırım maliyeti ile birim başına güncel A varlığının değeri arasında farkı zarar yaratmaktadır. Birim başına oluşan zarar, varlık adetiyle çarpıldığında toplam zarar bulunabilir.

Başabaş Noktası Analizi Ne İşe Yarar?

Başabaş noktası analizi, yatırımcıların kriptoparalara veya geleneksel finans piyasası araçlarına yatırım yapıp yapmama konusunda daha bilinçli kararlar almalarına yardımcı olabilir. Başabaş noktasını doğru belirleyen yatırımcılar, yatırımlarına yönelik risk seviyelerini daha kolay yönetebilirler.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors