ERC-1155 Nedir?

ERC-1155, Ethereum blokzinciri üzerinde geliştirilen ve blokzincirindeki akıllı sözleşmeleri kullanan bir Ethereum token (jeton) standardıdır. ERC, İngilizce’deki “Ethereum Request For Comments” ifadesinin kısaltmasıdır. Türkçe’de “Yorumlar İçin Talep” anlamına gelir. 1155 ise diğer farklı birçok token’de olduğu gibi bu token’e özel bir belirteç sayıdır. ERC-1155 nedir, nasıl çalışır sorularının yanıtlarını bu yazıda bulabilirsiniz.

ERC-1155 Nedir?

Çoklu Jeton Standardı olarak da adlandırılan ERC-1155, ERC-20 ve ERC-721 token standartlarının özelliklerini birleştiren ayrı bir token standardıdır. ERC-721, akıllı kontratlarda değiştirilemez ve benzersiz jetonlar oluşturmak için geliştirilmiştir. ERC-20 ise fungible token oluşturmak için tasarlanan jeton standardıdır. Bu iki token standardını birleştiren ERC-1155 ise aynı akıllı sözleşmede farklı jeton türlerinin oluşturulmasına imkan sağlar. Başka bir ifadeyle Çoklu Jeton Standardı ya da ERC-1155, ERC-721 ve ERC-20 standartlarından farklı olarak tek bir akıllı sözleşmede fungible, semi fungible ve NFT‘lerin oluşturulmasına, saklanmasına ve bu öğelerin eş zamanlı olarak transfer edilmesine imkan sağlayan jeton standardıdır.

ERC-1155 Token Standardı Neden Ortaya Çıktı?

ERC-1155 diğer bir ifadeyle Çoklu Jeton Standardı, 2018 yılında Witek Radomski, Andrew Cooke, Philippe Castonguay, James Therien, Eric Binet ve Ronan Sandford tarafından ERC-20 ve ERC-721 standartlarının yetersiz olduğu noktaları geliştirmek amacıyla sunulan EIP-1155 önerisine dayanır. EIP (Ethereum Improvement Proposal), Ethereum ağındaki iyileştirme önerilerini ifade eder. ERC-1155 token standardı, Ethereum blokzincirini daha verimli ve ölçeklenebilir hale getirmek amacıyla tasarlanırken, merkeziyetsiz uygulamaların hesaplama yükünü büyük ölçüde minimize etmeyi ve depolama alanını düşürmeyi hedeflemektedir.

ERC-1155 Token Standardı Nasıl Çalışır?

ERC-1155 standardı, Ethereum blokzincirindeki akıllı sözleşmeleri kullanır. ERC-1155 standardı ile sadece Ethereum blokzinciri üzerinde işlem yapılabilmektedir. Çoklu Jeton Standardı, ERC-20 ve ERC-721’in aksine her bir jeton türü için yeni bir akıllı sözleşmeye ihtiyaç duymaz. ERC-1155, tek bir akıllı sözleşme aracılığıyla farklı türdeki jetonları oluşturabilir, saklayabilir ve transfer edebilir. Bu sayede ağ tıkanıklığının önüne geçilebilir ve işlem maliyetleri düşürülebilir.

ERC-1155 standardı farklı türdeki jetonları tek bir akıllı sözleşmede kapsayabileceği gibi, bu varlıkların toplu transferini de destekler. Yani tek bir işlemde birden farklı türdeki jeton transfer edilebilir. Bununla birlikte ERC-20 ve ERC-721’in aksine, Çoklu Jeton Standardı güvenli aktarım mekanizması özelliğine sahiptir. Varlığınızı yanlış bir adrese yolladığınızda geri alma şansına sahip olabilirsiniz. ERC-1155 standardındaki akıllı sözleşmeler, yapılan işlemin tamamlanıp tamamlanmadığını doğrulayan bir özelliğe sahiptir. Transferin tamamlanmadığı durumda varlığın kontrolü yeniden gönderene geçer.

ERC-1155 ve NFT İlişkisi

ERC-1155 standardı, Ethereum blokzincirindeki fungible ve semi fungible jetonların üretimi için kullanılabileceği gibi NFT (benzersiz jeton) oluşturmak amacıyla da kullanılmaktadır. Bununla birlikte Ethereum blokzincirinde NFT üretmek için yararlanılan bir diğer standart ise ERC-721’dir.

ERC-1155 ve ERC-721 Arasındaki Farklar Nelerdir?

NFT oluşturmak açısından ERC-1155 ve ERC-721 arasında bir takım farklar bulunmaktadır. ERC-1155 aynı akıllı sözleşmede farklı jeton türlerinin desteklemesinden dolayı ERC-721 jeton standardına kıyasla kolay kullanımlıdır, düşük maliyetlidir ve farklı türdeki jetonların toplu transferini destekler. Bu nedenlerden dolayı Çoklu Jeton Standardı, ERC-721’e kıyasla yüksek işlem hızına sahiptir. Son olarak ERC-721’de yanlış adrese gönderilen varlıkların geri alınması mümkün değildir. Buna karşılık ERC-1155 standardında ise transfer tamamlanmadığı durumda varlığın kontrolünü yeniden gönderene geçer.

NFT üretimi hakkında daha detaylı bilgilere NFT Nasıl Yapılır? içeriğinden ulaşabilirsiniz.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors