EIP Nedir?

Ethereum İyileştirme Önerisi (EIP), Ethereum’un işleyişini iyileştirmeyi, yeni özellikler eklemeyi veya hali hazırda bulunan özellikleri geliştirmeyi amaçlayan değişiklik önerileridir. EIP’lerin oluşturulma ve tartışılma süreci Ethereum topluluğu ve geliştiricileri tarafından gerçekleştirilir. EIP süreci, önerinin geliştirilmesi, gözden geçirilmesi ve son kararın verilmesini içerir.

EIP Süreçleri

EIP’ler belirli bir süreçten geçerek geliştirilir ve değerlendirilir. Bu süreç beş ana aşamadan oluşur:

  1. Fikir/Tartışma Konusu: Yeni bir öneri fikrinin topluluğa sunulması ve tartışılması. 
  2. Taslak: Önerinin ilk taslağının hazırlanması ve detaylandırılması.
  3. Gözden Geçirme: Taslağın topluluk ve geliştiriciler tarafından incelenmesi ve geri bildirimlerin alınması.
  4. Son Çağrı: Önerinin son halinin oluşturulması için nihai yorumların ve düzeltmelerin yapılması.
  5. Nihai Karar: Önerinin yürürlüğe girip girmeyeceğine karar verilmesi.

EIP’lerin Önemi

EIP, Ethereum’un sürekli gelişiminde ve yenilik yapma yeteneğini sürdürmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Ethereum ağını daha güvenli, verimli ve kullanıcı dostu hale getirmek için topluluk katılımını teşvik eder. EIP’lerin topluluğa açık şekilde tartışılması, Ethereum’un şeffalığının ve merkeziyetsizliğinin bir parçasıdır. Aynı zamanda topluluğun ve geliştiricilerin EIP’ler üzerinde söz sahibi olması, demokratik bir süreci temsil ederken katılımcılarda aidiyet duygusunu geliştirir. EIP süreci, ortak anlayış ve işbirliği yoluyla Ethereum’un merkeziyetsizliğine vurgu yapar.


Bugüne kadar gerçekleştirilen ve halihazırda tartışılan EIP’leri buradan inceleyebilirsiniz: https://eips.ethereum.org/all

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors