Satoshi Nakamoto Bitcoin White Paper’ı Yazarken Hangi Kaynakları Referans Almıştır?

Satoshi Nakamoto, 31 Ekim 2008 yılında yayınladığı Bitcoin Teknik Dokümanı (white paper) ile Bitcoin’in ortaya çıkışını duyurmuştur. Satoshi Nakamoto, ”Bitcoin: Eşlerarası Elektronik Nakit Sistemi” başlıklı bu dokümanda, blokzincirinin teknik detaylarına yer vererek yeni bir ödeme sisteminin oluşmasını madde madde anlatmıştır.

Satoshi Nakamoto, Bitcoin White Paper’ını yazarken içeriği ve amacı gereği pazarlama iletişiminde kullanılan materyallerden farklı olarak akademik ve teknik bir dil ve yapı kullanmıştır. Yaptığı çalışmanın amacını, kapsamını, getireceği yenilikleri, felsefesi ve teknik detaylarını farklı başlıklarda yazarak yayınlamıştır.

Bitcoin White Paper’ında Referans Alınan Kaynaklar Nelerdir?

Daha önce White Paper (Teknik Doküman) Nedir? yazısında detaylıca değinildiği gibi, Bitcoin White Paper’ında da Bitcoin blokzinciri çalışması yapılırken yararlanılan konu ve kaynaklar en son bölüm olan referanslar başlığı altında verilmiştir. Satoshi Nakamoto, Bitcoin blokzincirini, aslında bir eşten eşe ödeme sistemini geliştirirken, kriptografik çalışmalardan, olasılık teorisinden, bazı geliştirilmiş protokollerden ve metotlardan faydalanmıştır. Çalışmasının hatrı sayılır kısmı tamamlandığında birlikte gelişimini sağlamak, fikir alışverişinde bulunmak, kısacası tam anlamıyla bir açık kaynak kod yazılım geliştirme felsefesine dayanarak, çalışmasını bu yararlandığı referansların bazılarının sahiplerine de göndermiştir. Örneğin Adam Back, Wei Dai gibi kişiler bizzat Satoshi Nakamoto’nun kendisi ile iletişim halinde olan, white paper’ı da ilk okuyan kişiler arasındadır.

Satoshi Nakamoto, white paper’ın son sayfasında, akademik makale formatında, yararlandığı referans kaynakları vermiştir. Bitcoin White Paper’ında 8 yayınlanmış çalışma referans gösterilmiştir. İşte bu referansları ve çalışmaların ne hakkında olduğunu aşağıda bulabilirsiniz.

1) b-money, W. Dai, 1998

Bu makale, bir kişiden diğer bir kişiye anonim olarak para transferinin nasıl gerçekleştirileceği fikrini ele almaktadır. “b-money” modelinde, merkezi bir otorite bulunmadan para transferinin sözleşme usülünce nasıl gerçekleştirilebileceği ortaya konmuştur.  

2) Güvenli Zaman Damgası Tasarımı, H. Massias, X.S. Avila ve J.-J. Quisquater, 1999

Zaman damgası (timestamp), elektronik ortamdaki bir dosyanın, verinin hangi tarihte oluşturulduğunu veya işlem gördüğünü kanıtlamak için kullanılan verilerdir.
Bu çalışmada, dijital belgelerin varlığını garanti altına almak için 3. taraflarca işlemlerin nasıl doğrulanabildiği anlatılmıştır.  

3) Dijital Bir Doküman Nasıl Zaman Damgalanır?, S. Haber, W.S. Stornetta, 1991

Bu çalışma, dijital ortamda yapılan işlemlerdeki zaman damgalarının, akıllı defterlere, kontratlara yazılmasını konu almaktadır.

4) Dijital Zaman Damgasının Verimliliğini ve Güvenilirliğini Geliştirmek, D. Bayer, S. Haber, W.S. Stornetta, 1993

Bundan önceki iki çalışmaya benzer bir konuya sahip bu referansta ise zaman damgalarının oluşturulması için tasarlanan bir doğrulama sisteminden bahsedilmektedir.

5) Bit-Dizileri İçin Güvenli Adlar, S. Haber, W.S. Stornetta, 1997

Satoshi Nakamoto, S. Haber ve W.S. Stornetta’ya ait toplam üç farklı çalışmadan faydalanmıştır. Yararlandığı bu makalede, dijital belgelerin isimlendirilmesi ve farklı sorgular ile aratılabilmesi ile ilgili bilgiler yer almaktadır.  

6) Hashcash, A. Back, 2002

Adam Back, dijital ve kriptografik varlıklarla ilgili çalışmaların öncü isimlerinden biridir ve halen çok önemli ürün ve servisler geliştirerk Bitcoin ve kriptopara dünyasında aktif şekilde yer almaktadır.

Adam Back’in hashcash çalışması siber saldırıları engellemek amacıyla kullanılan Proof of Work (PoW) protokolünü konu edinmektedir. Bu protokolün kullanılmasıyla Bitcoin blokzincirindeki işlemler madencilerin eforu ile gerçekleşmektedir.

7) Açık Anahtar Şifreleme Sistemleri İçin Protokoller, R.C. Merkle, 1980

Bitcoin white paper’ında yer alan 7. referans çalışma ise açık anahtar kriptografi çalışmaları ile tanına Ralph Merkle’ye aittir. Bu çalışmada kriptografik hashing, Merkle ağacı yapısı ve açık anahtar şifreleme sistemleri için protokoller konu edilmiştir.  

8) Olasılık Teorisine Giriş ve Uygulamaları, W. Feller, 1957

20. yüzyılın en büyük matematikçileri arasında yer alan William Feller’in olasılık teorisi üzerine çalışmalarının yer aldığı bu makale, Satoshi Nakamoto’nun Hesaplamalar başlığı altında verdiği formüller için faydalandığı referans olmuştur. Bu hesaplamalarda hem geleneksel ödeme sistemlerindeki sorunları hem de kendi önerdiği eşten eşe ödeme sisteminin algoritmasındaki matematiksel hesaplamaları vermiştir.

Bitcoin White Paper Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey

Blockstream CSO’su Samson Mow, Bitcoin White Paper’a dair 10 soruyu cevapladı. White Paper ne zaman yayınlandı? Kim yayınladı? Amacı nedir? Nereden erişilir? tüm bunlar ve daha fazlasına Samson Mow ile 10 Soruda Bitcoin Teknik Dokümanı videosundan ulaşabilirsiniz.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors