Bitcoin Blok Ödülü Yarılanmasının (Halving) Para Politikasına Etkileri

Bitcoin halving, Bitcoin’in para politikası için kilit öneme sahiptir. Günümüzde, merkez bankalarının belirlediği para politikaları, Bitcoin için halving üzerinden işlemektedir.

Bitcoin halving, programlandığı üzere, her 210.000 blokta bir kere gerçekleşir. Bu nedenle yaklaşık 4 yılda bir yeni Bitcoin üretilme hızı %50 azalır. Yani piyasaya giderek daha az Bitcoin verilmeye başlanır. Aşağıdaki grafik üzerinden, Bitcoin arzının önemli bir kısmının erken safhalarda piyasaya sürüldüğünü, gelecekte ise nispeten çok daha az sayıda Bitcoin’in daha uzun vadede dolaşıma katılacağını görmekteyiz.

Bitcoin arzı 21 milyon adet ile sınırlandırılmıştır. Hesaplamalara göre, 2140 yılında 21 milyon sayısına ulaşılacak, dolayısıyla yeni Bitcoin oluşturulmayacak.

Bu tür bir hesaplamanın yapılabilmesi, halving sayesinde mümkün olmaktadır. Bitcoin’in para politikası, halving sayesinde öngörülebilirdir. Bu da Bitcoin’i diğer varlıklardan farklılaştırır.

Bitcoin, kimilerine göre dijital altın, kimilerine göre bir para birimi, kimilerine göre ise benzersiz kendine has bir varlık türüdür. Bitcoin’i bu kategorilerden hangisine koyarsak koyalım, diğer varlıkların Bitcoin kadar öngörülebilir olmadığını görebiliriz. Örneğin, Bitcoin gibi arzı sınırlı varlıklara bakarsak Altın, Gümüş gibi değerli madenler karşımıza çıkar. Bu madenlerin arzı sınırlıdır, ancak sınırın neresi olduğu belli değildir. Tüm rezervleri halihazırda keşfetmiş de olabiliriz, sadece %10’unu keşfetmiş de olabiliriz. Yukarıdaki Bitcoin grafiğine benzer bir planlamayı oluşturmak, bu nedenle diğer varlıklar için mümkün değildir.

Arzı sınırlı olmayan, para birimi, hisse senedi, tahvil gibi ürünler belirli bir plan dahilinde işlemektedirler. Ancak, bu varlıkların merkezi bir otorite tarafından düzenlenmesi ve yönetilmesi, kuralların değiştirilebilir olduğu anlamına gelir. Bitcoin, yüksek bir merkeziyetsizlik altyapısına sahip olduğu için Bitcoin’in mekanizmasında yapılacak bir değişiklik ancak tüm katılımcıların hemfikir olmasıyla gerçekleşebilir. Bitcoin’in çalışma prensiplerine olan sıkı bağlılığı, Bitcoin’in ilk günkü gibi çalışabilmesini sağlar. Böylelikle Bitcoin’e olan güven ve öngörülebilirlik artar ve Bitcoin’i güvenilir bir değer saklama aracı yapar.

Satoshi Nakamoto’nun ilk Bitcoin blok (genesis) içerisine koyduğu mesajı hatırlayalım:

“Şansölye, bankalar için ikinci kurtarma paketinin eşiğinde”

Küresel ekonomi, tam olarak analizinin yapılması mümkün olmayacak derecede karmaşık bir işleyişe sahip olduğu için yöneticilerin politikalarında öngörülemeyen değişiklikler olması veya herkesin katılmadığı kararların alınması mümkün olabiliyor. Nakamoto’nun Bitcoin’in başlangıcına yerleştirdiği bu mesaj, öngörülebilir bir varlık ve para politikasına olan ihtiyacı vurgulamaktadır. Bitcoin halving, her 4 yılda bir yapılan ve çıkacak sonucun herkes tarafından önceden bilindiği bir merkez bankası kararı olarak düşünülebilir. Halving kavramı bu sayede Bitcoin’in değer önerilerinin temelindeki önemli bir yapı taşını oluşturmaktadır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors