Temel Analiz Nedir?

Temel analiz bir finansal varlığın değerine etki etme potansiyeli olan tüm makro ve mikro faktörleri göz önünde bulundurarak onun değerini ölçmek için kullanılan bir analiz yöntemidir. Temel analizde bir kriptoparanın içerisinde bulunduğu koşullar, kriptopara projelerindeki gelişmeler, ülkenin veya dünyanın içerisinde bulunduğu ekononomik durum, enflasyon veya faiz politikaları gibi genel bir resmi gösterebilecek unsurlara bakılır. Böylece, bir finansal varlığın gelecekte hangi yöne gideceği tahmin edilerek yatırımların buna göre yapılması hedeflenir. Bu yazıda temel analiz nedir sorusunun cevabını bulabilirsiniz.

Temel Analiz Nasıl Çalışır?

Temel analiz genel olarak orta veya uzun vadeli yatırım hedefleyen yatırımcılar tarafından kullanılmaktadır. Bir kriptopara varlığının gerçek değerininin belirlenmesi esasına dayanır. Gerçek değer “içsel değer” kavramı ile de ifade edilmektedir.

Gerçek değeri belirlemenin nitel ve nicel bazı yöntemleri vardır. Bir kriptopara varlığının analizini yapmak için o kriptopara hakkında gerçek bilgiler toplanmalıdır. Kriptopara varlıklarında anlık değer kaybı veya kazanımları temel analiz için yeterli bir veri oluşturmadığı için kriptopara varlığının genel tablosuna bakmak temel analiz için yararlı bir unsundur.

Temel Analiz Yöntemleri Nelerdir?

Bazı temel analiz yöntemleri; hisse başına kazanç (HBK), fiyat kazanç oranı, ve ağ değeri işlem hacmi (NVT) oranı olarak sıralanabilir. Hisse başına kazanç bir şirketin karının toplam hisse sayısına bölünmesi ile elde edilir. Hisse başına kazanç oranı yüksek olan bir şirket temel analiz kullanan yatırımcılar için bir yatırım noktası olarak görülebilir. Fiyat kazan oranı, hisse senedi başına düşen kar sayısına bölünmesi ile hesaplanır. Bu sayede bir şirketinin değerinden daha mı pahalı yoksa daha mı ucuz olduğuna dair bilgi bilgi edinilebilir.

Kriptoparalarda temel analiz yöntemlerinden biri ağ değeri işlem hacmidir. Bir kriptoparanın piyasa değerinin günlük işlem hacmine bölünmesi ile elde edilir. Ağ değeri işlem hacmi bir kriptopara varlığının içsel değerini gösteren unsurlardan biri olarak görülmektedir.

Temel Analiz ve Teknik Analiz Farkı Nedir?

Temel analizde ise yerel ve global finansal koşullar, siyasi faktörler, ilgili kriptoparanın projesindeki gelişmeler gibi makro unsurlar kullanılmaktadır.Teknik analizde bir kriptopara birimine veya diğer bir finansal varlığa ait grafikteki fiyat hareketleri veya hacim değişimleri gibi rakamsal göstergeler baz alınır. Tarihsel verilerden yola çıkarak grafiğin gelecekteki hareketleri hakkında tahminlerde bulunulur.

Temel ve teknik analizdeki önemli farklardan bir diğeri ise temel analiz, orta ve uzun vadeli kararlar vermek isteyen yatırımcılar tarafından kullanılırken; teknik analiz daha kısa vadeli kararlar vermeyi amaçlayan yatırımcılar tarafından kullanılır.

Kullanıcılarımızın risk yönetim ilkeleri kapsamında gerekli inceleme ve araştırmayı gerçekleştirerek, kendi risk-getiri seviyelerine uygun şekilde işlem yapmalarını hatırlatırız.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors