Finansal Risk Nedir?

Finansal risk, tüm bireyleri, yatırımcıları, şirketleri, kurumları, devletleri ve toplulukları ilgilendiren ve varlığı veya var olma olasılığı endişe veren bir olgudur. Birden fazla parametreye bağlı olarak gelişen, günlük yaşam akışından yatırıma, ticari faaliyetlerden global düzene kadar etkisi olan finansal risk en genel ifadeyle para, sermaye, varlık kaybetme olasılığıdır.

Kriptopara piyasasında alım satım ya da yatırım yaparken mutlaka bilmeniz gereken finansal risk nedir sorusunun cevabını bu yazıda bulabilirsiniz.

Finansal Risk Nedir?

Sermaye denilebilecek başlangıç miktarı göreceli olarak az ya da çok, ne kadar olursa olsun yapılan finansal işlemler ve yatırım sonucu bu sermayenin kaybedilmesi finansal riski en geniş anlamda tanımlar. Yatırım yapan bireyler için biçimi farklı olabileceği gibi kredi çeken, ticari faaliyetler yürüten şirketler ve kuruluşlar için farklı boyut ve alt başlıklarda olabilir.

Her seviyede finansal risk ve finansal riskin göstergesi farklı olabilir. Ülke yönetimleri için finansal risk, para politikasını kontrol edemedikleri durumlarda borçlanarak temerrüte düşmeleri anlamına gelebilir ve sonuçları ülkede yaşayan bireylere de etki eder. Aynı şekilde şirketlerin de onları etkileme olasılığı olan finansal risk göstergelerini ve riskleri iyi yönetmeleri gerekir ki borçlanma ve iflas sürecine girilmesin.

Bireysel yatırımcılar için de finansal riskler elbette vardır. Klasik finans piyasası veya kriptopara piyasasında yatırım yapan bireysel yatırımcıların yatırım stratejileri ve verdikleri kararlar finansal risk barındırabilir veya doğurabilir. Öte yandan yalnızca kazanç ya da varlıklarının yönetimini yapan bireylerin de para ve varlık yönetiminde aldıkları aksiyonlar risk barındırabilir.

Kriptopara piyasasında işlem ve yatırım yapan kullanıcıların risk yönetim ilkeleri kapsamında gerekli inceleme ve araştırmayı gerçekleştirerek, kendi risk-getiri seviyelerine uygun şekilde işlem yapmaları her zaman tavsiye edilir.

Ayrıca çok farklı sektörler, alanlar ve uzmanların kendi risk yönetimlerini, risk algılarını anlattıkları Murat Tufan ile Risk Yönetimi programının 1. ve 2. sezon bölümlerine yeniden göz atabilirsiniz.

Finansal Riskin Göstergeleri Nelerdir?

Risk göstergesi, olası bir riski değerlendirmek ve ölçmek için kullanılan bir gösterge veya ölçüdür. Risk göstergesi, bir çeşit alt ve üst limitleri olan ve burada uyarı veren bir alarm gibi düşünülebilir. Finansal risk göstergesi de piyasa riskini, düzenleyici değişiklikleri veya rekabet riskini ölçmeye yardımcı olan ölçütlerdir. Kriptopara piyasalarının da kendine özgü risk göstergeleri bu tanımda olduğu gibi piyasa koşulları, düzenleyicilerin kriptopara regülasyonları oluşturma veya düzenleme aksiyonları, her bir kripto varlığa özgü gelişmeler olabilir.

Risk göstergelerinin iyi belirlenmesi risk yönetimi yapmaya yardımcı olur. Bir piyasanın veya spesifik olarak söylersek bir kripto varlığın veya kriptopara piyasasının potansiyel risklerini bilmek, yatırımcı veya kullanıcı olarak hangi kırılma noktasında ne aksiyon alarak riskleri yönetebileceğinin kararını vermede önemli rol oynar.

Finansal risk göstergeleri, ölçümlemeye yaradığı için, önceden tanımlanan başarı ve başarısızlık gibi kriterleri de belirler.

Finansal Risk Çeşitleri

Devlet yönetimleri ve şirketler gibi büyük organizasyonlar ve elbette bireysel yatırımcılar için farklı başlık ve kapsamda finansal riskler vardır.

Piyasa riski:

Geleneksel finans ve kriptopara piyasalarını da kapsayacak yerel ve global piyasa koşullarında değişiklik olduğunda meydana gelen risklerdir.

Kredi riski:

Şirketler ve kişiler çeşitli biçimlerde kredi kullanabilir. Kredi ödemelerini sağlayacak yeterli para ve para akışına sahip olmalıdırlar. Kredi riski, kredilerin ödenememe riski olarak karşılarına çıkabilir.

Likidite riski:

Likidite, bir geleneksel finansal ürünü veya kripto varlığın istenilen itibari para biriminde nakde çevrilebilme kolaylığıdır. Yatırımcılar kripto para piyasasında da çok hızlı şekilde alıp satabilmek isterler. Likidite riski şirketlerin veya bireysel yatırımcıların ihtiyaçları olduğu anda kripto varlıklarını günlük nakit akışına dahil edebilecekleri şekilde işlem yapıp yapamayacaklarını ifade eder.

Operasyonel risk:

Operasyonel risk, büyük veya küçük çapta organizasyonlar veya bireysel yatırımcıların finansal işlemlerinin akışını sağlayan tüm aşamalarda meydana gelebilecek arızalar, dolandırıcılık faaliyetleri, kullanıcı hatalarından kaynaklı işlem yapamama ve finansal kayba uğrama riskini tanımlar.

Kriptopara Piyasalarında Finansal Riskler Nelerdir?

Kriptopara kullanıcılarının kendi sorumlulukları vardır. Kullandıkları kriptopara alım satım platformuna veya soğuk cüzdanlarına ait  kullanıcı adı, şifre, iki aşamalı doğrulama uygulamaları ve diğer kullanım aşamalarının bilgi güvenliğini korumak bunların en başında sayılabilir. Kriptopara kullanıcıları, hesaplarının ve dolayısıyla kripto varlıklarının güvenliğini sağlayarak finansal riskleri yönetebilirler.

Yine kullanıcıların ve kullanıcılara karşı sorumluluğu olan platformların piyasa koşulları ve doğurduğu risklere karşı kendilerini koruyacak önlemler ve stratejiyi geliştirmeleri faydalı olabilir. Bu her iki taraf için para kaybetme riski başta olmak üzere diğer riskleri de engelleyebilir.  

Kullanıcılar kriptopara piyasası koşulları ile ilgili kendi araştırmalarını yaparak stratejilerini geliştirmelidirler. “Kendi araştırmanı yap” anlamına gelen DYOR terimi de bunun önemini vurgulamak için kullanılır. DYOR ve diğer terimler hakkında daha geniş bilgiye Bitcoin ve Kriptoparalar ile Hayatımıza Giren 10 Kavram – #2 videosundan izleyebilirsiniz.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors