Private Key Nedir? Public Key Nedir?

Public key (genel anahtar) ve private key (özel anahtar), kriptopara cüzdanlarına erişilmesini ve işlem yapılmasına olanak sağlayan anahtarlardır. Bu yazıda public key nedir, private key nedir, public key private key ne işe yarar, arasındaki fark nedir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Private Key (Özel Anahtar) Nedir?

Bir kriptopara cüzdanı public key (genel anahtar) ve private key’den (özel anahtar) oluşmaktadır. Private key (özel anahtar) kriptopara kullanıcılarının cüzdan sahipliğini kanıtlamak için kullandıkları bir dizi özel kodu ifade eder. Rastgele sayı dizilerinden oluşan private key, sahip olunan kriptoparaların çekilebilmesi için kullanılır ve kriptopara cüzdanları için bir anahtar görevi görür. Private key gizli bir sayıdır ve sadece kullanıcılar tarafından sahip olunan bir koddur. Private key’i public key’den ayıran noktalardan biri, açık bir adrese herkes tarafından kriptopara yatırılabilirken ilgili özel anahtar olmadan bir adresten para çekilemez.

Private Key Ne İşe Yarar?

Private key, kriptopara işlemlerinde kullanıcının cüzdan sahipliğini kanıtlamak için kullanılır. Bu nedenle, kriptopara cüzdanına sahip bir kullanıcının private key’i aslında cüzdanın kullanılabilmesi için bir anahtar görevi görür. Cüzdan sahipliğinin kanıtlanması, sahip olunan kriptoparalarla işlem gerçekleştirilebilmesi için önemli bir unsurdur.

Sahiplik kanıtı noktasında, private key genel anahtardan ayrışmaktadır. Posta kutusu benzetmesi private key ve public key kavramlarını anlamak açısından basit bir örnek olabilir. Buna göre, posta kutusu genel anahtar ve posta kutusunun anahtarı ise private key’e benzetilebilir. Postacılar posta kutusuna mektup gibi gönderiler bırakabilirken, bu kutu sadece kutunun sahibi tarafından açılabilir. Postacılar postanın içindeki bilgilere erişemez veya posta kutusunu açamazlar.

Private Key Neden Önemlidir?

Private key cüzdan sahipliğinin kanıtlanması için önemli olmasının yanı sıra güvenlik ile de ilgili bir kavrmadır. İşlemlerin doğru kullanıcı tarafından yapılıyor olması ile olası tehdit ve güvenlik problemlerinin de önüne geçilir. Ayrıca, güvenliğin tam olarak sağlanması için private key’lerin kaybedilmemesi veya kaybolmaması için kullanıcıların gerekli önlemleri alması önemli bir husustur.

Private key’ler sıcak cüzdanlarda kullanılabildiği gibi soğuk cüzdanlarda da var olan bir özelliktir. Diğer bir değişle, private key, cüzdan türü fark etmeksizin sahipliğin korunması ve güvenlik açısından önemli bir kavramdır.

Soğuk ve sıcak cüzdanlar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Bitcoin ve Diğer Kriptoparalar İçin Saklama Alternatifleri: Soğuk ve Sıcak Cüzdan Nedir? yazısının okuyabilirsiniz.

Private Key Nasıl Oluşturulur?

Özel anahtarlar, çeşitli private key oluşturma programları ile oluşturulabilmektedir. Özel anahtarların güvenliğini sağlamada uzunluk ve rastgelelik iki önemli faktör olarak öne çıkmaktadır. Teknik olarak 256 bitlik karakter dizisi olan özel anahtarlar, çeşitli private key oluşturma programlarının yanı sıra dijital cüzdanlar aracılığıyla da oluşturulabilir. Bu 256 bitlik çıktıyı SHA 256 hash fonksiyonu üretmektedir. Başka bir ifadeyle Bitcoin ağı bu algoritmadan yararlanır. SHA 256 hash fonksiyonu herhangi uzunluktaki bir girdiyi standart yani 256 bitlik karakter dizisine dönüştürmeye yarar.

Public Key (Genel Anahtar) Nedir?

Public key (genel anahtar), private key bilgilerinden oluşturulmaktadır ve başka kullanıcıların sizin cüzdanınıza kriptopara aktarabilmesi için bilmesi gereken bilgileri içerir. Aslında, public key kriptopara işlemlerinin herkese açık olmasına olanak sağlayan kontrol mekanizmasının bir parçasıdır. Public key’in herkese açık olması, işlemlerin kanıtlanabilirliğini koruduğundan güvenlik tehditlerine karşı da önemli bir unsurdur.

Public Key Ne İşe Yarar?

Bir cüzdana kriptopara gönderilebilmesi için o cüzdanın public key bilgisi gereklidir. Yani, public key, bir banka hesap numarasına benzetilebilir. Bu cüzdandan kriptopara çekmek için ise o cüzdanın private key bilgileri gereklidir. Bu nedenle, private key bilgilerinin başkalarıyla paylaşılmaması ve korunması önemlidir. Public key ise amacı gereği başkalarıyla paylaşılabilen bir bilgiyi barındırır.

Public Key ve Private Key Arasındaki Fark Nedir?

Public key, banka hesap bilgilerine; private key ise bu hesaba erişmeyi sağlayan şifrelere veya hesaba bağlı olan kredi kartının bilgilerine benzetilebilir. Birinin size para gönderebilmesi için banka hesap bilgilerinizi bilmesi gerekli ve yeterlidir. Fakat, paranızı korumak ve başkası tarafından harcanmasını önlemek için kredi kartı bilgileriniz ve şifrenizin yalnızca sizin erişiminizde olmalıdır. Kredi kartı bilgilerinin kullanıcıya özel olması ve başkalarıyla paylaşılmaması gerektiği gibi private key bilgilerinin de sadece kullanıcı tarafından bilinmesi gerekir. Public key ise başka kullanıcıların sizin cüzdanınıza kriptopara aktarmak için sahip olması gereken bilgileri içerir.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors