Hukukçuların Bitcoin, Blokzinciri ve Kripto Varlık Kariyeri

Bitcoin ve diğer kripto varlıklara olan ilgi, kullanıcı ve yatırımcıların yanı sıra, kariyerini bu alanda şekillendirmek isteyenler tarafında da artmıştır. Var olan sektörlerde ve mesleklerde, yeni nesil finansal sistemin entegrasyonu hızlanmakta ve Bitcoin, blokzinciri odaklı mesleklerin, rollerin ve sorumlulukların gelişmesi artmaktadır.

Hukuk ise bu yeni ekosistemin en önemli alanlarından biridir. Üniversite tercihi yapacak, eğitim sonrası kariyerini şekillendirecek veya mevcut kariyerinde bu alana odaklanacak hukukçular için merak edilen soruları BtcTurk Hukuk Departmanı yanıtladı. Hukukçuların Bitcoin, kriptopara platformları, kripto varlık ve blokzinciri alanlarındaki kariyeri hakkında tüm detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Kariyerini Bitcoin ve kripto varlık alanında sürdürmek isteyen hukukçular hangi çalışma ve alanlara odaklanabilir?

Hukuk kariyeri yapmak için zorunlu olarak hukuk fakültesinden mezun olmak gerekmektedir.
Bitcoin ve kriptoparaların, blokzinciri teknolojisinin; finans, fikri mülkiyet, lojistik gibi kullanım alanları bulunduğu için, üniversite eğitimi boyunca bilişim, bankacılık, sermaya piyasaları, fikri mülkiyet, uluslararası hukuk, ekonomi gibi alanlarda çift anadal veya yan dal yapma ya da çeşitli programlara katılma gibi olanaklar oluşturulmalıdır.

Hukuk fakültesinden mezun olan hukukçuların, Bitcoin ve kripto varlık alanında kariyerlerini sürdürme kararı aldıklarında mutlaka ilgili gündemi takip etmesi ve dünyada neler olup bittiğini bilmesi faydadan ziyade bir gerekliliktir. Bir alanda hukuki bir görüş vermek için öncelikle o alanda iyi düzeyde bilgi sahibi olunması zorunluluktur.

Türkçe dilini çok iyi kullanmanın yanı sıra farklı yabancı dillerin öğrenilmesi, tüm dünyada yaşanan gelişmeleri takip etmek açısından önemlidir.

Yeni gelişen alanlarda, yaşanılan ülkenin uygulamaları ile farklı ülkelerin uygulamalarını kıyaslamak amacıyla, yabancı ülkelerdeki yasal mevzuatın, uluslararası kaynaklarda yayınlanan makalelerin, haberlerin ve yayınların takip edilmesi, kariyerlerinde başarıyı getirecek noktalardan biridir.

Blokzinciri teknolojisinin dünya genelinde değişim ve yayılma hızı dikkat çekici bir boyuttadır. Yerli ve yabancı tüm kaynaklarla, bu alanda kariyer yapmak isteyenlerin kendilerini geliştirmeleri ve “blokzinciri nedir”, “Bitcoin ve kriptopara nedir” konularını detaylı araştırmaları gerekir.

Bitcoin ve kripto varlık hukuku alanında uzmanlaşmak isteyenlere ne gibi gelişim önerileri verilebilir?

Bitcoin ve kriptopara alanında uzmanlaşmak ve kariyer yapmak isteyen hukukçuların öncelikle, blokzinciri, Bitcoin, kriptopara, mutabakat sistemleri, cüzdan yapıları, merkeziyetsizleşme ve bunun gibi birçok kavramı bilmesi gerekmektedir.

Bir alanda hukuki bir görüş vermek için öncelikle o alan hakkında iyi düzeyde bilgi sahibi olunması, o alandaki işleyiş ve çalışma esasları ile uygulamalara hakim olunması beklenir. İlgili alan ve ekosistemin tanınması sonrasında, sağlam bir temel inşa edilmiş olur ve devamında yapılacak olan çalışma ve düzenli okumalar bu bilgi birikimi ve deneyimi yukarı taşıyacaktır.

Yeni gelişen alanlarda farklı uygulama örneklerinden, yabancı ülkelerdeki işleyiş esaslarından kıyas yapmak son derece önemlidir. Sadece yerel kaynakları takip etmek, bilgiyi sınırlı kılar.

Yabancı ülkedeki yasal mevzuat çalışmalarını, uluslararası alandaki çeşitli davaları takip etmek; yabancı yayınları ve makaleleri okumak, uluslararası konferans ve açık oturumlara katılım sağlamak bu açıdan önemli olacaktır.

Bitcoin ve kripto varlık hukuku alanında, ulusal ve uluslararası ölçekte tüm ekosistemi tanıyıp, devamında güncel gelişmeleri ve farklı uygulama örneklerinin takip edilmesinden sonra, hukukçuların kendilerine sorması gereken en önemli sorulardan birisi “Yurt dışındaki örneklere bakarak ben yaşadığım ülkede ne yapabilirim?” olmalıdır.

Farklı fikirlerin üretildiği, üretilen fikirlerin yasa ile uyumlu şekilde projelendirildiği ve yasa ile uyumlu projelerin finansal olarak sağlam temeller üzerine oturtulduğu takdirde başarılı projelere imza atmak mümkündür.

BtcTurk Hukuk Departmanı’nın görevleri nelerdir?

BtcTurk, Türkiye’de Türk kanunlarına göre kurulmuş, 100 milyon Türk lirası ödenmiş sermayesi olan anonim bir şirkettir.

BtcTurk, Türkiye’de faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili ve/veya işlerini yürütürken uymakla ve uygulamakla yükümlü olduğu tüm yasalara uyum sağlamayı amaç edinmiştir.

BtcTurk avukatları, çok disiplinli bir şekilde hukukun her alanında danışmanlık ve yasal uyum hizmetleri vermekle birlikte; dava, icra takibi, şirketler hukuku, finans hukuku, sözleşmeler hukuku, ceza hukuku, borçlar hukuku, kişisel veriler hukuku gibi alanlarda özenle çalışmaktadır.

BtcTurk’ün faaliyet gösterdiği alanlar, içerisinde farklı disiplinlerin yer aldığı benzersiz nitelikte ve son derece özellikli olup, farklı disiplinlerin iç içe geçtiği bir erime potasıdır.

Bitcoin ve kriptopara konusunda karşılaşılan her olay BtcTurk Hukuk Departmanı için biricik niteliktedir. Hukuk ekibi, çözümleri bu biricik olaylara uygun şekilde ve somut durum özelinde değerlendirmek suretiyle çözme gayreti içerisindedir.

BtcTurk Hukuk Departmanı’nın çalışma yöntemleri ve iş akışında, diğer finansal kurumlarla farklılaştığı örnekler olabildiği gibi benzerlik gösterdiği noktalar da bulunur.

BtcTurk’ün faaliyet gösterdiği alan/alanlar, Bitcoin ve kriptopara uygulamaları açısından, finans uygulamalarının iz düşümü niteliğindedir.

Türkiye’de kriptopara alım satım platformları mevcut durumda MASAK yükümlüsüdür. Bu yükümlülük dışında Türkiye’de kriptopara alım satım platformlarını ve platformların çalışma usulleri ile işleyiş esaslarını düzenleyen yasal bir mevzuat veya düzenleyici bir kuruluş henüz bulunmamaktadır.

Her ne kadar kriptopara alım satım platformlarına yönelik özel bir düzenleme olmasa da BtcTurk, finansal kurum bakış açısıyla finans hukuku düzenlemelerini son derece dikkate almaktadır. BtcTurk Hukuk Departmanı, her türlü konuya ihtiyatlı bir bakış açısı ile yaklaşır, farklı ülke düzenlemelerini ve uygulamalarını yakında takip eder ve Türk hukukundan sapmadan çalışmalar yapmaya özen göstermektedir.

Bitcoin ve kriptopara alanında hukuk kariyerine sahip olmak isteyenler nerelerde çalışabilir ve çalıştıkları yerlerdeki sorumlulukları neler olur?

Her işin mutlaka mutfağında ve bizzat o konuda çalışılarak öğrenilmesi önemlidir. Bitcoin ve kriptopara alanında bir hukuk kariyerine sahip olmak için kriptopara alım satım platformlarında ve blokzinciri teknolojisi odaklı proje üreten şirketlerde çalışmak doğru ve faydalı bir başlangıç olabilir.

Blokzinciri teknolojisi, yakın ve uzak gelecekte hukuk alanında ne gibi konu ve iş olanakları yaratabilir?

Öncelikle blokzinciri ve kripto varlık kavramını ayırmak gerekir.

Blokzinciri, genel uygulama örneği olarak özetle merkeziyetsiz ve eşten eşe bir ağ olarak ifade edilebilir. Kripto varlıklar ise blokzinciri teknolojisi tabanında ortaya çıkan platform ve uygulamalar içerisinde yer alan farklı türleri ve kullanım amaçları olan dijital varlıklardır. Bu yeni teknoloji ve yeni dijital varlıklar ile hem hukuk içerisinde yeni regülasyonlar olacak hem de kuşkusuz yeni meslekler ve ihtiyaçlar doğacaktır.

Konuya blokzinciri teknolojisi çerçevesinden baktığımızda, yeni saklama, ödeme, takas, transfer yöntemlerine sunduğu çözümler, akıllı sözleşme teknolojisi ile mevcutta faaliyet gösteren finans kurumları, telekomünikasyon, iletişim, yapay zeka, lojistik, marka-patent, gizlilik ve güvenlik, oyun ve daha pek çok sektörün yaşayacakları değişimler mutlaka söz konusu olacaktır.

Bu noktada; sektörü bilen, ekosistemi tanıyan ve teknolojiye hakim olan hukukçuların rolü çok önemlidir. Gerçekleştirilecek olan işlerde, hem projelerin başlangıç anında hem de proje hayatına devam ettiği sürece, kesintisiz bir şekilde yasal uyum ihtiyacı bulunur. Bu süreçte mevzuata uyum son derece önemlidir.

Blokzinciri teknolojisi ile hukukun kesişim noktalarını bulmak, teknolojiyi kısıtlamadan hukuka uygunluk içerisinde güvenle yol almasını sağlamak bu ekosistemin gelişmesi için çok önemlidir.

Blokzinciri teknolojisi son derece gelişime açık bir alan olduğu ve uygulama alanlarını sürekli geliştirdiği için, yeni konu ve iş alanlarını sıralamak neredeyse olanaksızdır.

Kripto varlıklar ise blokzincirinin temelinde var olan dijital varlıklardır. Blokzinciri ağının çalışması ve ağ içerisinde yer alan kullanıcıların belirli yükümlülüklerini yerine getirmesi ya da haklarını kullanabilmesi için farklı çözümler sunan, farklı türlerde veya kullanım alanlarına olanak sağlayan kripto varlıklara ihtiyaç vardır.

Dolayısıyla, blokzinciri varsa kripto varlık da vardır diyebiliriz. Bu noktada, hukukçulara düşen kripto varlıkların deyim yerindeyse doğumundan itibaren hayatını sürdürdüğü süre boyunca hukuki niteliğinin doğru tespit edilmesi, mevzuata uygun bir şekilde kullanımının sağlanması, gelişen ve değişen koşullara mevzuata uygun şekilde adapte olması ve tüm bunların teknoloji ile hukuku kesiştirecek bir yaklaşımla yapılmasıdır. Bu açıdan bakıldığında hukukçular için birçok konu ve kesintisiz bir şekilde iş olanağı sağlanması söz konusu olacaktır.

BtcTurk Teknoloji Departmanı’nın Bitcoin yazılımcılığı hakkında merak edilen soruları yanıtladığı Yazılım Geliştiricilerin Bitcoin Kariyeri içeriğini incelemiş miydiniz?

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors