Ciro Nedir?

Ciro, bir şirketin belirli bir dönemde sattığı ürün veya hizmetlerden elde ettiği toplam geliri ifade eder. Bu makalede ciro nedir, ciro ve kar arasındaki fark nedir, neden önemlidir ve ciro nasıl hesaplanır sorularının cevabını bulabilirsiniz.

Ciro Nedir?

Herhangi bir şirketin gelir tablosunu incelediğinizde, ilk sırada ciro yani hasılat yer almaktadır. Ciro, kısaca bir şirkete ait ana faaliyet gelirlerinin toplamı olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifade ile hasılat, işletmenin ne kadar satış yaptığını ve faaliyetlerinin boyutunu gösteren finansal göstergedir. Bir şirketin cirosu, ilgili ortaklığın iş hacmini temsil etmektedir.

En temel ifadeyle satılan mal veya hizmet miktarının, ilgili ürünün birim fiyatıyla çarpımı ciro yani toplam satış gelirini verecektir. Dolayısıyla diğer tüm şartlar sabit bırakıldığında, iki değişkenden birinin (miktar veya birim fiyat) artırılması ciroda artış sağlayacaktır. Bu noktada bir şirket için en optimal durum her iki değişkenin de aynı anda artırılması olacaktır. Bununla birlikte bir şirketin cirosunun zaman içinde yükselmesi önemli olsa da ciro büyümesinin enflasyonla kıyaslanması daha sağlıklı olabilir.

Enflasyon dikkate alınmadan hesaplanan ciro büyümesi, nominal ciro büyümesi olarak tanımlanır. Ancak nominal büyüme, şirketin satışlarını gerçek anlamda ne ölçekte büyüttüğünü tam olarak yansıtmayabilir. Ciroda görülen büyüme, enflasyon etkisiyle yani fiyat artışlarından kaynaklanabilir. Bu nedenle, enflasyon etkisini arındırarak hesaplanan reel ciro büyümesini dikkate almak daha anlamlı olabilir. Diğer bir ifade ile ciroda büyüme oranı, enflasyondan düşükse, şirketin satışları reel olarak azalmış olabilir.

Ciro Neden Önemlidir?

Ciro, bir işletmenin performansını, faaliyet boyutunu ve satış hacmini ölçmek için kullanılır. Ciro tek başına kârlılığı göstermez, ancak temel analiz esnasında kâr marjları ile kıyaslandığında anlamlı sonuçlar verebilir. Detaylandırmak gerekirse brüt kâr, ciroya göre düşük kalmaktaysa satışların maliyeti düşürülmelidir. Diğer taraftan net kâr ciroya kıyasla düşük bir seviyede kalmaktaysa, şirketin verimliliğine ve diğer maliyetlerine yönelik hamleler alınmalıdır. Yüksek ciroya eşlik eden yüksek kâr marjı, ilgili şirketin kârlı olduğunu gösterebilir.

Ciro aynı zamanda, bir işletmenin likidite göstergesidir. Yüksek ciroya sahip bir işletme, daha fazla nakit akışına sahip demektir. Yüksek bir nakit akışı, şirket değerlemesini etkileyen önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla yüksek bir nakit akışı, daha düşük bir yatırım riski anlamı da taşıyabilir. Yatırımcılar ve kredi verenler, yüksek cirolu şirketlere daha fazla güven duyma eğilimindedirler. Diğer taraftan ciro verisi, işletme yönetiminin, satış ve pazarlama alanları başta olmak üzere stratejik kararlar almasına yardımcı olabilir.

Ciro ve Kâr Arasındaki Fark Nedir?

Ciro, bir işletmenin toplam gelirini, kâr ise net gelirini gösterir. Ciro, gelir tablosunun ilk kalemidir. Şirketin satışlarından elde ettiği toplam para miktarıdır. Kâr ise cirodan belirli maliyet kalemleri düşüldükten sonra ortaya çıkan sonuçtur. Kâr, (net dönem kârı) gelir tablosunun en alt kalemi olarak tanımlanabilir.

Kârın belirlenmesi için cironun bilinmesi esastır. Hasılat bir şirketin tek gelir kalemi olmayacağı gibi satışların maliyeti de tek gider kalemi değildir. Bir şirketin kârını hesaplamak için cirodan maliyetleri (satışların maliyeti, yönetim, pazarlama, ar-ge giderleri, esas faaliyetlerden diğer giderler, yatırım faaliyet ve finansman giderleri, vergi vs.) düşmek gerekmektedir. Bununla birlikte bilançodaki gelir kalemlerinin (esas faaliyetlerden diğer gelirler, yatırım faaliyetleri ve finansman gelirleri vs.) de hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.

Gelir tablosunda farklı kâr türleri bulunmaktadır. Brüt kâr, cirodan satılan ürün maliyetinin düşülmesiyle elde edilen kârdır. Faaliyet kârı, brüt kârdan, işletmenin faaliyet giderleri (pazarlama, yönetim, ar-ge, yatırım giderleri vs.) çıkarıldıktan sonra kalan tutardır. Faiz ve vergi öncesi kâr, faaliyet kârından, faiz giderleri ve diğer giderler çıkarılarak tespit edilir. Net kâr, tüm giderler ve çıkarıldıktan sonra kalan nihai tutardır. FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), şirketin faaliyetlerinden elde ettiği kazancı, faiz, vergi, amortisman ve itfa giderleri düşülmeden önce gösteren finansal ölçüttür. Şirketin nakit akışını ve performansını daha iyi değerlendirmek için kullanılan bir metriktir. FAVÖK, faaliyet kârı ile amortisman ve itfa paylarının toplamıdır.


BtcTurk | Hisse, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ürünüdür.

BtcTurk | Hisse’ye üye olarak profesyonelce hisse senedi alıp satabilirsiniz.

BtcTurk | Hisse mobil uygulamasını uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.

iOS Appstore

Android Google Play

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors