Temel ve Teknik Analiz Nedir?

Temel analiz makroekonomik ve mikroekonomik unsurlar değerlendirerek herhangi bir yatırım aracının içsel değerini ölçmeye çalışan orta – uzun vadeli finansal analiz yöntemidir. Teknik analiz ise geçmiş fiyatlamalar ve işlem hacimlerine dayalı olarak herhangi bir yatırım aracının kısa – orta vadeli fiyat hareketini tahmin etmek için kullanılan finansal analiz yöntemidir. Bu yazıda temel analiz nedir, temel analiz nasıl yapılır, teknik analiz nedir ve teknik analiz nasıl yapılır sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Temel Analiz Nedir?

Temel analiz makroekonomik ve mikroekonomik unsurlar değerlendirerek herhangi bir yatırım aracının içsel değerini ölçmeye çalışan orta – uzun vadeli finansal analiz yöntemidir. Muhasebe, finans ve ekonomi gibi disiplinlerden yararlanan temel analiz, şirketlerin içsel değerini yani olması gereken piyasa değerini ölçerek, ilgili hisse senedine yönelik potansiyel getirileri veya riskleri değerlendirmek amacıyla kullanılabilmektedir.

İçsel değer (gerçek değer veya adil değer) herhangi bir şirketin faaliyetleri, mali durumu, endüstri ve ekonomi koşullarına bağlı olarak belirlenmeye çalışılan, asli değer veya olması gereken piyasa değeri olarak tanımlanabilir. Diğer bir ifadeyle şirket hakkındaki tüm bilgi akışına sahip olunması durumda, piyasanın ödemeye razı olduğu hisse senedi bedeli olarak da belirtilebilir. Bir hisse senedinin piyasa değeri ise ilgili menkul kıymetin güncel ya da cari değeridir.

Bu noktada temel analiz bir şirketin dolayısıyla ilgili hisse senedinin piyasa tarafından doğru bir şekilde fiyatlanıp fiyatlanmadığını ölçmeye çalışmaktadır. Diğer bir ifadeyle şirketin olması gereken piyasa değeri, makroekonomik ve mikroekonomik faktörler baz alınarak hesaplanmaktadır. Bu değer şirketin içsel değeridir. Mevcut girdilere bağlı olarak hesaplanan içsel değer, piyasa değerinden yüksek ise ilgili hisse senedi ucuz olarak değerlendirilebilir. Diğer bir ifadeyle piyasa henüz söz konusu şirkete yönelik verileri ilk aşamada doğru fiyatlayamamış olabilir. Buna karşılık mevcut girdilere bağlı olarak hesaplanan içsel değerin, piyasa değerinden düşük çıkması durumunda ise ilgili hisse senedi aşırı değerli olarak kabul edilebilir.

Orta – uzun vadeli bir finansal analiz yöntemi olan temel analizin üç varsayımı bulunmaktadır. İlk olarak bir hisse senedinin güncel fiyatı, ilgili dönemdeki finansal verileri ve dolayısıyla şirket değerini tam olarak yansıtamayabilir. İkinci olarak mikro ve makro veriler baz alınarak hesaplanan içsel değer, bir şirketin gerçek değerine daha yakındır. Son olarak piyasalar kısa vadede yanlış bir fiyatlandırma yapsa da uzun vadede veriler fiyatlamaya yansıyacaktır.

Temel Analiz Nasıl Yapılır?

Temel analiz; ekonomik, sektörel ve şirket bazlı değişkenleri bir arada değerlendirerek, söz konusu halka açık ortaklığın geçmiş eğilimlerinden geleceğe yönelik beklentiler tahmin etmeye ve neticesinde şirketin gerçek değerini belirlemeye çalışmaktadır.

İlk aşamada global ve yerel ölçekli makroekonomik koşullar değerlendirilmektedir. Bu noktada faiz oranları, büyüme verileri, enflasyon, döviz kurları, enerji fiyatları, devlet teşvikleri, beklentiler vb. makroekonomik verilerle birlikte jeopolitik ve siyasi gelişmeler bir arada değerlendirilmektedir. Özetle hem küresel hem de ilgili ülke ekonomisinin durumu analiz edilmeye çalışılır. İkinci aşamada ise devamlılığı ve geleceği olan, faaliyetini düzenli artırma potansiyeline sahip, makroekonomik ve jeopolitik dalgalanmalardan görece daha az etkilenen endüstrilerin tespiti yapılmaktadır.

Son aşamada ise ilgili sektörde finansal olarak daha dengeli bir yapıda olan, daha fazla üretim ve nakit akışı yaratma potansiyeline sahip şirketler tespit edilmeye çalışılır. Diğer bir ifadeyle şirketin finansal tabloları, iş modeli, rekabet avantajları, geleceğe yönelik bir hikayesinin oluşu, yönetim ekibinin niteliği, başta büyük ölçekli fonlar olmak üzere yatırımcı algısı, kredi derecelendirme ve diğer önemli finans kurumlarının raporları vb. bir arada değerlendirilmektedir.

Finansal tablolardan (bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu) elde edilen verilerle yapılan mali analiz neticesinde; ilgili şirketin likidite durumu, sermaye yapısı, karlılık durumu, aktiflerin kullanım durumu, şirketin zaman içindeki eğilimi tespit edilmeye ve bu durumdan yola çıkarak başta nakit akımları olmak üzere geleceğe yönelik tahminlerde bulunmaya çalışılır. Bu noktada farklı ve daha basit yöntemler söz konusu olmakla birlikte uzmanlar şirket değerleme yöntemi olarak indirgenmiş nakit akımı yöntemini daha fazla kullanmayı tercih etmektedir. Bu yönteme göre bir şirketin gerçek değeri, gelecekte elde edilmesi tahmin edilen nakit akımlarının bugünkü değeri kadardır.

Borsa Teknik Analizi Nedir?

Teknik analiz; piyasa verilerine diğer bir ifadeyle geçmiş fiyatlamalar ve işlem hacimlerine dayalı olarak herhangi bir yatırım aracının kısa – orta vadeli fiyat hareketini tahmin etmek için kullanılan finansal analiz yöntemidir. Başka bir ifade ile teknik analiz yöntemi; piyasanın yönünü tespit etmeye, var olan trende veya fiyatlama eğilimine göre işlem yapılmasını hedeflemektedir.

Teknik analiz yöntemi, piyasanın ilgili yatırım aracına yönelik tüm bilgileri doğru bir şekilde yansıttığı varsayımından yola çıkarak, fiyatlamaların tekrarlayan davranışlar sergilediğini, söz konusu fiyatlamaları belirlemek için modeller oluşturulabileceğini ve bu sayede ilgili yatırım aracının gelecekteki fiyat eğilimleri konusunda tahmin yapabileceği görüşüne dayanır. Diğer bir ifadeyle teknik analiz yöntemi piyasanın trendler halinde hareket ettiğini ve trendlerin devam edeceğini varsayarak, mevcut hareketleri belirlemeyi ve bu modellemelere göre yatırım kararı almayı amaçlamaktadır.

Teknik analiz yöntemi geçmiş fiyat ve hacim verilerine odaklanmakla birlikte makroekonomik ve jeopolitik gelişmeler, şirket haberleri, açıklanan bilançolar vb. dışsal değişkenleri göz ardı etmektedir. Bu durum gelecekteki kısa vadeli olası fiyat hareketlerini gözlemlemeye çalışmasından dolayı olağandır. Bundan dolayı uzmanlar daha doğru yatırım kararı almak adına teknik analiz ile temel analiz yöntemlerinin bir arada değerlendirilmesi gerektiğini tavsiye etmektedir.

Borsa Teknik Analizi Nasıl Yapılır?

Teknik analiz; herhangi bir yatırım aracının geçmiş fiyat ve ticaret hacmi verilerini analiz ederek yatırım stratejisi geliştirmeye çalışmaktadır. Bu stratejinin geliştirilmesi için grafik formasyon ve dizilimlerinden, istatistiklerden, indikatörlerden ve diğer teknik araçlardan faydalanılmaktadır.


BtcTurk | Hisse, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ürünüdür.

BtcTurk | Hisse’ye üye olarak profesyonelce hisse senedi alıp satabilirsiniz.

BtcTurk | Hisse mobil uygulamasını uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.

iOS Appstore

Android Google Play

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors