Türkiye – Cebelitarık Maç Bileti Sosyal Medya Yarışması

● Türkiye – Cebelitarık Maç Bileti (ek olarak gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, PCR testi) ödülünün (“ödül”) işbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. (Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/tedbir/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.).

● Katılımcıların ilgili platformdaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır. Sahte profil oluşturarak veya Twitter alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● Yarışma BtcTurk sosyal medya hesaplarından, BtcTurk tarafından 9.11.2021 tarihinde saat 14:00’te paylaşılacak olan yarışma postu ile başlayacaktır. Yarışmacılar BtcTurk Twitter hesaplarında sorulacak soruya verdikleri yanotları, yarışma postuna yorum olarakpaylaşacaklardır.  BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından, duyuruda belirtilen saatte yayınlanacak soruya en hızlı doğru yanıtı veren yarışmacı Türkiye – Cebelitarık maçına bileti ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. Her bir yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır. Sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, kazanan katılımcının bahse konu ödül tarihinde pasaportunun güncel ve/veya geçerli olmaması, PCR testinin yurt dışına çıkışına engel olacak şekilde sonuçlanması sebebiyle katılımcının ödülden faydalanamamasından BtcTurk sorumlu değildir.

● Kazanan katılımcının kazandığı ödül sebebiyle yurt dışında bulunduğu süre boyunca herhangi bir maddi ve/veya manevi zararından BtcTurk hiçbir şekilde sorumlu değildir.

● Yarışma katılımcılarının, verdikleri yanıtlar arasında doğru cevabı en hızlı verdkleri içierk / katılımcı Türkiye – Cebelitarık maç bileti (ek olarak gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama, )ödülünün sahibi olacaktır.

● Kazanan yarışmacı BtcTurk tarafından BtcTurk sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır. Kazandığı ilan edilen katılımcının BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi bilgisini @btcturk Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermesi gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, @btcturk Twitter hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir.

● Kazanan kullanıcının bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından Ödül’e hak kazananan kullanıcının Twitter hesabından özel mesaj yoluyla ilettiği adres bilgilerine Maç bileti ödülü iletilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda posta yoluyla teslim edilecektir.

● Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı iletişim bilgilerinin yanlış olmasından, bildirilen iletişim bilgilerinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen iletişim bilgileri olmamasından veya yanlış adres bildirimi olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı hesaplardan yapılan video paylaşımlarının tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, her kazanan için 2 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez, nakde çevrilemez.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar.Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors