Maç Bileti Ödüllü Sosyal Medya Yarışması Katılım Koşulları

Türkiye Milli Takımo maç bileti ödülünün (“ödül”) işbu kampanya şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. (Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.).  

● Bu yarışma BtcTurk Twitter (@btcturk) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

● Katılımcıların ilgili platformlardaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır. Sahte profil oluşturarak veya Twitter’ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● Katılımcıların yarışmaya katılmak için 23.08.2021 tarihinde saat 15:00, 24.08.2021 15:00 arasında (Türkiye saatiyle-24 saatlik süre boyunca) BtcTurk’ün Twitter’da paylaşılacak gönderilerinin yorum kısmında BtcTurk’ün hesabını etiketlemek suretiyle yanıtlarını iletmeleri ve BtcTurk’ün hesabını takip etmeleri gerekmektedir. BtcTurk’e üye olan ve bu koşulları tamamlayan katılımcılar arasından doğru cevabı veren ve hesabı kilitli olmayan Twitter’da ilk 3 kişi, 1 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek Türkiye – Karadağ maçı için 2 kişilik milli takım maç bileti ödülü kazanma hakkına sahip olurlar. Belirtilen tarih ve saat aralığı sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.  Sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, kazanan katılımcının bahse konu ödül tarihinde pasaportunun güncel ve/veya geçerli olmaması, PCR testinin yurt dışına çıkışına engel olacak şekilde sonuçlanması sebebiyle katılımcının ödülden faydalanamamasından BtcTurk sorumlu değildir.

● Kazanan katılımcının kazandığı ödül sebebiyle yurt dışında bulunduğu süre boyunca herhangi bir maddi ve/veya manevi zararından BtcTurk hiçbir şekilde sorumlu değildir.

Maç bileti hakkı kazanan kullanıcıların ve yanlarında getirdikleri kişinin aşı kartları olmaması halinde stadyuma girişleri gerçekleştirilmeyecektir. Bu halde maça alınmayan bu kişiler hakkını kaybedecek olup, biletleri geçersiz sayılacaktır. Bu halde kazanan katılımcı bileti 3. bir kişiye vermeyeceğini ve BtcTurk tarafından kendi takdirinde olmak üzere, biletin başkasına tahsis edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

● Doğru cevabı @btcturk Twitter hesabını etiketlemek suretiyle en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan kişiler Twitter’ın uygulaması TweetDeck üzerinden listelenmek suretiyle belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar BtcTurk’ün sosyal medya hesapları tarafından ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen kullanıcıların BtcTurk’e kayıtlı eposta adresi, isim-soyisim, telefon ve adres bilgisini @btcturk Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, yarışmayı kazanan katılımcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 23.08.2021 tarihi saat 23:59’a (Türkiye saatiyle) kadar bildirmeyen ve/veya eksik/hatalı ileten kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

Ödül’ün kazananlara ne şekilde teslim edileceği BtcTurk’ün takdirindedir. Ödül, kazananların bildirdiği adrese kargo ile gönderilebileceği gibi, BtcTurk’ün Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok K:9 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine kazananların kimlik asıllarıyla birlikte şahsen başvuru yapması koşuluyla elden de teslim edilebilir.  BtcTurk’ün elden teslimat seçeneğini seçmesi halinde, belgeleri eksik şekilde başvuran ve/veya şahsen başvuru yapmayan kullanıcılar Ödüle hak kazanamaz ve ödülleri iptal edilir. Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan/kaybolmadan sorumlu değildir.

● Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle kargonun ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

● Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı iletişim bilgilerinin yanlış olmasından, bildirilen iletişim bilgilerinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen iletişim bilgileri olmamasından veya yanlış adres bildirimi olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar.

● BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez ve iptal edilir.  

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, 2 kişiliktir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilemez, nakde çevrilemez.  

● Kazanan katılımcılar, gönderilecek bilet hediyesinde koltuk seçimi veya değişikliği talebinde bulunamazlar.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ve BtcTurk hem de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.  

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili hediyenin iptali gerçekleştirilebilir.  

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran pandemi, doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors