KPMG, BtcTurk’teki Doğrulama Prosedürlerini Tamamladı

KPMG, BtcTurk’teki en yüksek işlem hacmine sahip kripto varlıklarla ilgili soğuk cüzdan doğrulama çalışmasına ilişkin üzerinde mutabık kalınan prosedürleri tamamladı.

Dünya genelinde denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG’nin BtcTurk için üzerinde mutabık kalınan prosedürlere ilişkin çalışmasını tamamladığını sizlere bildirmekten mutluluk duyuyoruz. Yapılan çalışmaya ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

BtcTurk, KPMG’yi 20 Eylül 2021 itibarıyla BtcTurk kullanıcılarının BTC, ETH ve XRP varlıkları ile ilgili üzerinde mutabık kalınan prosedürleri yerine getirmesi ve bu varlıkların karşılığının BtcTurk soğuk cüzdanlarında karşılanıp karşılanmadığını doğrulaması amacıyla görevlendirdi.

Söz konusu üzerinde mutabık kalınan prosedürler kapsamında en fazla işlem hacmine sahip olan üç kripto varlık belirlenmiş ve prosedürler 20 Eylül 2021 tarihi itibarıyla gerçekleştirilmiştir.

İlgili üç kripto varlık, en çok işlem hacmine sahip olan varlıklardan olup, sonraki çalışmalarda farklı kripto varlıklar için de çalışmalar gerçekleştirilebilir.


Sorumluluk Reddi (*):

– KPMG tarafından üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler, Uluslararası Standartlara (ISRS 4400) uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler finansal tablolar veya bilgi sistemleri üzerinde bir denetim çalışması değildir.

– Üzerinde anlaşmaya varılan prosedürler belirli bir tarihte gerçekleştirilmiştir ve bu nedenle raporun sonucu yalnızca bu tarih için geçerlidir.

– Siber suç veya dolandırıcılıktan kaynaklanabilecek diğer hatalar, herhangi bir organizasyonda meydana gelebileceği için KPMG tarafından üzerinde anlaşmaya varılan prosedürün bir parçası değildir.


* Sorumluluk reddi, taraflarca bir hukuki ilişkide uygulanabilecek ya da zorunlu hale getirilebilecek hakları ve yükümlülükleri belirlemek ve sınırlandırmak için tasarlanmış olan bir beyandır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors