Kalben Konseri Bilet Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

· Yarışmaya katılabilmek için btcturk.com, pro.btcturk.com, BtcTurk veya BtcTurk | PRO mobil uygulaması üzerinden BtcTurk’e üye olup e-posta adresinizi doğrulayarak açık bir hesap sahibi olmanız (yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/tedbir/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.) gerekmektedir.

· Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

· Bu yarışma BtcTurk Instagram (@btcturkofficial) hesabından gerçekleşecektir.  BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

· Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş., Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. , Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş. ve Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

·Bu “Yarışma Koşulları”nda tanımlanan ve açıklanan koşullara uyan BtcTurk kullanıcıları arasından @btcturkofficial Instagram hesabında yapılacak 12 yarışma,  konserlerden en az 2 gün önce  duyurulacak ve yarışma zamanı belirtilecektir, belirtilen zamanda sorulacak soru postunun altına cevaplamak suretiyle en hızlı ve doğru cevabı veren 10 kullanıcıya çift kişilik bedelsiz dijital konser bileti hediye edilecektir. Yarışmayı kazanan kullanıcılar cevap sıralamasına göre listelenmek suretiyle belirlenecektir. Sorulacak soruya doğru cevabı veren en hızlı 10 kullanıcının Instagram hesapları BtcTurk Bilgi Platformu üzerinden yarışmanın sona ermesinden itibaren en geç 2 (iki) iş günü içerisinde açıklandıktan sonra, kullanıcılar İsim, Soyisim ve TC kimlik numarası bilgilerini BtcTurk Destek ekibine Instagram üzerinden iletecek, bunun akabinde ilgili konser girişi için davetli olarak isimleri kaydedilecektir. Her bir yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.

· Kazandığı ilan edilen katılımcıların BtcTurk’e kayıtlı isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası bilgilerini @btcturkofficial Instagram hesabına özel mesaj yoluyla göndermesi gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, @btcturkofficial Instagram hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir.

· Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir.

· Yarışmayı kazanan katılımcıların Instagram hesaplarının güvenliği tamamen katılımcılara aittir. Bu kapsamda, katılımcının Instagram hesabının hacklenmesi ya da sair yöntemler ile ele geçirilmesi durumunda BtcTurk’ün herhangi bir sorumluluğu ve ilave bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

· Bu yarışma Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk | PRO kullanıcılarına açıktır.

· Bu ödülden sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödülden faydalanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bu yarışma diğer yarışmalar ve kampanyalar ile birleştirilemez.

· Bu ödül kişiye özel olup, ödülün takas, devir ve temlik edilmesi mümkün değildir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Yarışma Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

· BtcTurk tarafından bu Yarışma Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, pandemi, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Yarışma Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

· Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili kuponun iptali gerçekleştirilebilir.

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

· Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun (“HMK”) 193. maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· İşbu Yarışma Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

· İşbu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.


Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors