Emre Aydın’la Kriptalk Show Sanal Gerçeklik Gözlüğü Ödüllü Yarışma Katılım ve Kazanma Koşulları

●  Sanal Gerçeklik Gözlüğü ödülünün (“Ödül”) işbu kampanya şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilebilmesi için katılımcının BtcTurk nezdinde açık bir hesabının bulunması gerekmektedir.  Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ve BtcTurk hem de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat/rehin ve benzeri tedbir bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamayacaktır.

● Bu yarışma BtcTurk YouTube kanalında gerçekleştirilecektir. Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamamaktadır.

● Yarışma yalnızca YouTube üzerinden, herkese açık profiller ile yapılan paylaşımlarda geçerlidir. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır. Sahte profil oluşturarak veya YouTube alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● Katılımcılar, BtcTurk YouTube kanalında yayınlanan Emre Aydın’la Kriptalk Show bölümünün altına yorumlarını yazacaklardır. En çok beğeniyi 5 yorumun sahibi, yorumun kendine ait olduğunu belli eden bir ekran görüntüsü ile BtcTurkofficial Instagram hesabı üzerinden veya @BtcTurkDestek Twitter hesabı üzerinden iletişime geçebilirler.

●  Ödülü kazanan kullanıcılar BtcTurk |PRO’nun sosyal medya hesapları tarafından ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen kullanıcıların BtcTurk’e kayıtlı eposta adresi, isim-soyisim, telefon ve adres bilgisini @btcturkdestek Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Yarışmayı kazanan katılımcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren en geç ertesi gün saat 23:59’a kadar (Türkiye saatiyle)bildirmesi gerekmekte olup, anılan bilgileri bildirmeyen ve/veya eksik/hatalı ileten kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmeyecek, ödülleri iptal edilecek ve yedek kazananlar ile iletişime geçilecektir.

● Kazanan katılımcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı eposta adresi, isim-soyisim, telefon ve adres bilgisinin yanlış olmasından, bildirilen bilgilerin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen bilgiler ile uyumlu olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı ödüle hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● İlgili bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından ödüle hak kazanan katılımcılara ödülleri iletilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan katılımcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda teslim edilecektir. Katılımcı tarafından eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle ödülün katılımcıya ulaştırılamaması sebebi ile BtcTurk’ün herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

● Ödül’ün kazananlara ne şekilde teslim edileceği BtcTurk’ün takdirindedir. Ödül, kazananların bildirdiği adrese kargo ile gönderilebileceği gibi, BtcTurk’ün Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok K:9 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine kazananların kimlik asıllarıyla birlikte şahsen başvuru yapması koşuluyla elden de teslim edilebilir. BtcTurk’ün elden teslimat seçeneğini seçmesi halinde, belgeleri eksik şekilde başvuran ve/veya şahsen başvuru yapmayan kullanıcılar Ödüle hak kazanamaz ve ödülleri iptal edilir. Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan/kaybolmadan sorumlu değildir.

● Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle kargonun ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

● Bu yarışma, Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmeyecektir. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez, nakde çevrilemez.

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamayacak olup, katılımcılar mükerrer ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Kazanan katılımcılar, gönderilecek #BtcTurkPROileSahnede logolu Sanal Gerçeklik Gözlüğü hediyesinde renk vb. değişiklik talebinde bulunamazlar.

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili hediyenin iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran pandemic, doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu proje nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors