BtcTurk Vadi Bilet Ödüllü Sosyal Medya Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

 • İşbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için kullanıcı/katılımcının Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de (“Eliptik Yatırım”) açık bir hesabının olması gerekmektedir. Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.
 • Katılımcılar üye olmak için Eliptik Yatırım’a ait BtcTurk | Hisse adlı mobil uygulamayı kullanabilirler.
 • Bu yarışma BtcTurk | Hisse Instagram (@btcturk.hisse) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları Eliptik Yatırım’ın sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.
 • Katılımcıların ilgili platformdaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak veya Instagram’ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.
 • Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş., Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bu “Yarışma Koşulları”nda tanımlanan ve açıklanan koşullara uyan BtcTurk | Hisse kullanıcıları arasından @btcturk.hisse Instagram hesabını takip edip 1 arkadaşını etiketleyen ve ilk 10 yorumu yapan kullanıcıya BtcTurk Vadi’de gerçekleşecek konserlere çift kişilik  bedelsiz davetiye (“Ödül”) hediye edilecektir. Çift kişilik bedelsiz davetiye ödüllerini kazananlar Instagram hesabı BtcTurk | Hisse tarafından ilgili paylaşımın altına yorum olarak etiketlenecektir. Kazanan kullanıcılar bu yorumu takip etmekle yükümlü olup, sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içerisinde BtcTurk destek ekibi iletişime geçerek İsim, Soyisim, TC kimlik numarası ve BtcTurk | Hisse’de kayıtlı iletişim bilgilerini iletmelidir.  İletilen bilgiler ile katılımcının BtcTurk | Hisse nezdinde hesabının bulunmasının teyidinin ardından kullanıcıların isim bilgileri Baba Sahne’ye iletilecektir. Etkinlik alanında kapıda davetli olduklarını belirterek isim, soy isim teyidi ardından etkinliğe giriş yapılabilecektir. Her bir yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır. İletilen bilgiler ile katılımcının Eliptik Yatırım nezdinde hesabının bulunmasının teyidinin alınması / yapılması ardından davetli listesine isimleri alınacaktır.
 • Kazandığı ilan edilen katılımcının bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, BtcTurk | Destek ekibine ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcı, bilgilerini ileteceği BtcTurk | Hisse Instagram hesabının doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olup, yanlış/sahte hesaba bilgileri iletmesi halinde Eliptik Yatırım’ın herhangi bir sorumluluğu ve ilave bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Kazanan kullanıcı tarafından iletilen bilgilerin yanlış olmasından, başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk | Hisse’ye üyelik sırasında bildirilen bilgilerden olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan Eliptik Yatırım sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi Eliptik Yatırım katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.
 • Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması Eliptik Yatırım’ın  sorumluluğunda değildir.
 • Yarışmayı kazanan katılımcılara BtcTurk | Destek Ekibi tarafından kullanıcıların BtcTurk | Hisse’de kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Yarışmayı kazanan katılımcıların Instagram hesaplarının güvenliği tamamen katılımcılara aittir. BtcTurk | Hisse, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suistimalden sorumlu değildir.
 • Ödül’ü kazanan kullanıcı, Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan Eliptik Yatırım sorumlu değildir.
 • Eliptik Yatırım’a farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş Eliptik Yatırım kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece Eliptik Yatırım’da bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Kazanılan ödüle ilişkin tüm vergi ve yasal yükümlülükler kazanan kullanıcılara aittir.
 • Bu yarışma diğer yarışmalar ve kampanyalar ile birleştirilemez.
 • Yarışma ödülü kişiye özel olup, çift kişilik davetiyedir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir, temlik edilmez, paraya çevrilemez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz ve değişiklik talebinde bulunulamaz.
 • Eliptik Yatırım yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Yarışma Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • Eliptik Yatırım tarafından bu Yarışma Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, pandemi, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Eliptik Yatırım bu Yarışma Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından Eliptik Yatırım’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 • Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili biletin iptali gerçekleştirilebilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://www.eliptikyatirim.com/Legal/ZiyaretcilereYonelikAydinlatmaMetni linkini inceleyebilirsiniz.
 • Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, Eliptik Yatırım’a ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, Eliptik Yatırım’a yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun (“HMK”) 193. maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.• İşbu Yarışma Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Konser Takvimi

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors