BtcTurk, Gençlik Endeksi G-250’nin 2022 Sonuçlarında 52. Sırada

18 – 24 yaş arası genç katılımcılar ile gerçekleştirilen ve Gençlik Endeksi G-250 adıyla yapılan araştırmanın 2022 yılı sonuçları, Türkiye İtibar Akademisi (TİA) tarafından yayınlandı. BtcTurk, marka ve kurumların fayda algısı ve itibarı şeklinde özetlenen G-250 puanlarına göre ilk 250 marka arasında 52. sırada ve kendi sektörünü temsil eden kriptopara borsaları listesinde ise 2. olarak yer aldı.

BtcTurk, Yeni Neslin Puanladığı Gençlik Endeksi G-250 2022 Listesinde

Toplum bakış açısıyla marka ve kurumların, ürün performanslarının, sağladıkları ekonomik ve sosyal faydanın ölçümlendiği Gençlik Endeksi araştırmasında, Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri ve bu sektörlerde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri incelendi.  

18 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview) yöntemi ile yapılan araştırma Türkiye için tanımlanan NUTS 2 yani 26 bölgeden rastgele seçilen 4,863 kişinin telefon ile aranması ile gerçekleştirildi. Türkiye İtibar Akademisi’nin belirttiği araştırma metodolojisi bilgilerine göre araştırmanın hata payı % 95 güven düzeyinde ± % 3.84’tür.

BtcTurk, marka ve kurumların fayda algısı şeklinde özetlenen G-250 puanlarına göre ilk 250 marka arasında 52. sırada ve kendi sektörünü temsil eden kriptopara borsaları listesinde ise 2. olarak yer aldı.

Araştırma, 18-24 yaş grubunda olan ve kendi içinde AB, C1C2 ve DE statülerine ayrılan örneklem içinde gerçekleştirildi. Araştırmada kullanılan anket 6 ana bölümden oluşuyordu. İlk bölümde katılımcılara “Türkiye’nin en itibarlı şirketi hangisidir?” sorusu soruldu. Anketin ikinci bölümünde ise G-250 endeks puanının hesaplanmasında kullanılan “tanıma, beğeni, güven, memnuniyet, sadakat, elçilik, gönüldaşlık ve ilişki” bileşenlerinin yer aldığı sorular soruldu.

Anketin üçüncü bölümü şirketlerin, markaların özelliklerini sorgulayan sorulardan oluşuyordu. Anketin dördüncü bölümünde, itibarlı bulunan şirket ya da marka ile ilgili haberlerin yer aldığı haber kaynaklarına ne kadar güvenildiği soruldu. Anketin beşinci bölümü önceden belirlenmiş olan sektörlerde katılımcıların en itibarlı şirketleri belirttikleri sorulardan oluştu. Ve son olarak anketin altıncı bölümünde ise katılımcıların demografik özelliklerinin belirleneceği sorular soruldu.  

Türkiye İtibar Akademisi (TİA) ve Gençlik Endeksi G-250 Nedir?

Türkiye İtibar Akademisi (TİA), ülkemizdeki şirket, kurum ve markaların, geleceklerinin şekillenmesinde, kredibilitelerinin belirlenmesinde, görünen ve görünmeyen varlıklarının değerlemesinde öncü bir aktör olarak konumlanmayı misyon edindiğini ifade eden bir oluşumdur.

Türkiye İtibar Akademisi (TİA), Türkiye İtibar Endeksi (TİE), Ekonomiye Fayda Endeksi (EFE) ve Gençlik Endeksi (G-250) gibi üç farklı endeks tanımlamış ve iş dünyası ve tüketicilere bu endeks puanlarını oluşturacak araştırmaları yaparak sonuçları sunmaktadır.

Gençlik Endeksi G-250 ise marka ve kurumların yönetimsel performanslarının kamuoyunda yarattığı etkisi gözlemlenen fayda algısı, ürün performanslarının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markaların topluma kattığı değer veya ürettiği projeler neticesinde zihinlere kazıdığı fayda algısı şeklinde tanımlanmış bir endeks olarak puanlanmaktadır.

Yeni Nesil de BtcTurk’ün Yanında!

Türkiye İtibar Akademisi’nin oluşturduğu 3 endeksten biri olan Türkiye İtibar Endeksi (TİE) araştırmasında, soru sorulan kitlenin %35’ini Z kuşağı olarak tanımlanan 18-24 yaş grubu genç nesil oluşturuyordu. Z kuşağının davranış, algı ve tepki bakımından diğer kuşaklardan farklılaştığı yine günümüzde tartışılan bir konudur.

Bu nedenle TİA, bu endeksten farklı olarak Z kuşağının itibar konusundaki değerlendirmelerinin belirlenmesi amacıyla G-250 endeksini geliştirdiğini belirtmiştir. G-250’de sıralanan markalar, Z kuşağının sektörlerinde itibar atfederek 1000’nin üzerinde marka arasında ön plana çıkardıkları şirketlerdir.

BtcTurk, G-250 endeksinde 52. sırada yer alarak yeni neslin itibarlı bulduğu markaların başında yer almıştır. BtcTurk yeni neslin yanında olurken yeni neslin de BtcTurk’ün yanında olduğunu görmek gurur verici!

 

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors