BtcTurk 8. Yaş Sosyal Medya Yarışması Katılım ve Kazanım Koşulları

1. BtcTurk tarafından düzenlenen BtcTurk 8. Yıl Bilgi Yarışması (Etkinlik) aşağıdaki şartları kapsar ve Etkinlik’e katılan her kullanıcı (Kullanıcı/Kullanıcılar) bu Etkinlik Katılım Koşulları’nı (Katılım Koşulları) eksiksiz okumuş ve kabul etmiş sayılır.

2. Kullanıcılar’ın Etkinlik’ten faydalanabilmesinin ön koşulu, ödül kazananın BtcTurk nezdinde açık bir kullanıcı hesabı olması; işbu “Etkinlik Katılım Koşulları”nı, “BtcTurk Kullanıcı Sözleşmesi Şartlar&Koşulları”nı ve “BtcTurk Gizlilik Politikası”nı eksiksiz bir biçimde okumak, anlamak ve kabul ediliyor ise Etkinlik’e katılmaktır.Etkinlik tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ödülden faydalanamaz.

3. Etkinlik 1 Temmuz 2021 tarihinde Türkiye saatiyle saat 11:00 ile 18:00  arasında BtcTurk 8. Yıl etkinliği kapsamında gerçekleştirilecektir. Bu tarih ve saat aralığı sona erdikten sonra Etkinlik de sona ermiş olacaktır.

4. Gün içerisinde @btcturk Twitter hesabında düzenlenecek olan etkinlikte, 11:00 ve 18:00 saatleri arasında her saat başı sorulacak  BtcTurk hakkındaki toplam 8 soruyu, sorunun altına cevap olarak @btcturk Twitter hesabını etiketlemek suretiyle en hızlı ve doğru yanıtlayan ve hesabı kilitli olmayan ilk 5’er kişiye (toplamda 40 kişi) her bir kişi özelinde 5.250,- TL (beşbinikiyüzelli Türk Lirası) olmak üzere toplamda 210.000,- TL (ikiyüzonbin Türk Lirası) hediye edilecektir.

5. Doğru cevabı @btcturk Twitter hesabını etiketlemek suretiyle en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan kişiler Tweet ID’leri baz alınarak, en hızlı yanıt veren kişilerin listelenmesi suretiyle belirlenecektir. Ödül kazanan kullanıcılar 08.07.2021 tarihinde @btcturk Twitter hesabından ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen kullanıcıların BtcTurk’e kayıtlı eposta adresi bilgisini @btcturkdestek Twitter hesabıyla özel mesaj yoluyla paylaşmaları istenecektir. E-posta bilgisini 31 Temmuz 2021 tarihi saat 23:59’a kadar bildirmeyen kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

6. BtcTurk Ödül kodu, BtcTurk’e iletilen bilgilerin BtcTurk tarafından teyit edilmesinden sonraki 2 (iki) iş günü içerisinde kazanan kullanıcıların – BtcTurk nezdindeki kayıtlı e-posta- adreslerine gönderilecektir. Kazananlara tanımlanacak olan kodların içerisinde Etkinlik’ten kazanılan Türk Lirası (TL) bakiyeler mevcut olup kazanan kullanıcılar tarafından aktivasyonu gerçekleştirilmelidir. BtcTurk Ödülü’nü talep etmek için son tarih 31 Temmuz 2021 saat 23:59’dur. Bu tarihten sonra gelen ödül talepleri değerlendirilmeyecektir. Kazanan kullanıcılar ödüllerinin başka bir hesaba gönderilmesini talep edemezler.

7. Ödül kodunun kullanım süresi 3.07.2021 tarihi saat 00:00 itibariyle 3 (üç) aydır. Ödül kodları geçerliliğini 02.10.2021 tarihi saat 00:00’da yitirecektir.

8. Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı e-posta adresi bilgisinde eksik, yanlış olmasından, bildirilen e-posta adresinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen e-posta adresi olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı kullanıcının sorumluluğundadır, BtcTurk kullanıcı Ödül’e hak kazansa bile kullanıcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz, başkası adına kayıtlı e-posta bildiren veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirdiği e-posta adresi yerine başka bir e-posta adresi bildiren kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.

9. Etkinlik’in kapsamı sadece BtcTurk’te üyeliği bulunan kullanıcılar ile sınırlı olacaktır. BtcTurk Ödülü’nü kazanma hakkına sahip olan kullanıcıların ödüllerini alabilmeleri için Etkinlinlik öncesinde BtcTurk’e üye olmaları gerekmektedir. BtcTurk’e üye olmayanlar işbu yarışmayı kazansalar bile BtcTurk Ödülü kendilerine teslim edilmez ve iptali gerçekleştirilir.

10. Bir kişi birden fazla Ödül kazanamaz. BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı kayıtların tespit edilmesi halinde bu kişiler Etkinlik’e dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazansalar bile ödülleri kendilerine teslim edilmez ve iptal edilir.

11. Ödülü hak eden kullanıcıların ödülü kullanmaları için ödül kodunun kullanımı tarihinde BtcTurk’te açık bir hesabı olması gerekmektedir. Ödül kodunun kullanım tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar kampanyadan faydalanamaz.

12. Bu kampanya Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır, yalnızca pro.btcturk.com ve BtcTurk | PRO mobil uygulamasını kapsamaktadır.

13. Bu kampanyadan sadece bireysel hesaplar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile kurumsal hesaplar kampanyadan faydalanamazlar.

14. Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, kazanılan ödül takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.

15. İşbu Etkinlik kapsamında hak kazandığınız Ödül kodunu BtcTurk nezdindeki hesabınızda aktive etmeniz halinde, hesabınızda tanımlı başka komisyon indirimi kuponlarınız veya ödül kodlarınız kullanım süresi ve/veya aktivasyon süresi içerisinde olsa dahi işbu Ödül kodunun aktive edilmesini takiben süresiz şekilde geçerliliğini yitirecektir. Bu nedenle, işbu Ödül kodunuzu aktive etmeden önce geçerliliği olan başka bir komisyon indirimi kuponunuz veya ödül kodunuz olup olmadığı öğrenmeniz ve aktivasyon işlemine buna göre karar vermeniz gerekmektedir.

16. Gizli profiller üzerinden yapılan paylaşımlar takip edilemediğinden, geçersiz sayılacaktır.  Sahte profil oluşturarak veya Twitter’ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek Etkinlik’e katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

17. Ödül kodları tek kullanımlıktır. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilemez, nakde çevrilemez. Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili Ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

17. Ödül kodları sadece ödülü kazanan kullanıcı tarafından, ödülü kazanan kullanıcının hesabında ve Aktivasyon Süresi içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere kullanılabilir. Bu kampanya kişiye özel olup, diğer kampanyalar/kodlar/komisyonlar ile birleştirilemez ve Ödül kodu başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilemez.

19. Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) Etkinlik şartlarını ve koşullarını dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

20. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

21. Etkinlik şartlarının kötüye kullanılması veya Etkinlik ödüllerinin ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ödüllerin iptali gerçekleştirilebilir.

22. BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

23. Kupon kodunun kazanan kullanıcıya gönderilebilmesi için kullanıcının BtcTurk’te ticari elektronik ileti izninin olması gerekmektedir. Aksi halde onayı olmayan kazananlar ile iletişime geçilememesinden BtcTurk sorumlu değildir. Kazananlar işbu Katılım Koşullarını kabul ettiğinde her halükarda BtcTurk’ün işbu Etkinlik’e ilişkin olarak kendileri ile iletişime geçmesini kabul etmiş sayılırlar.

24. İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

25. Bu Etkinliğe katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors