23 Nisan’a Özel Bitköy’ün Hikayesi Kitap Yarışması Katılım Koşulları

· “23 Nisan’a Özel Bitköy’ün Hikayesi Kitap Hediyesi” ödülünün (“ödül”) işbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için kullanıcı/katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.

· Bu yarışma BtcTurk Twitter (@btcturk) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

· Katılımcıların ilgili platformdaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak veya Twitter’ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

· Yarışma 23.04.2023 ile 25.04.2023 saat 23:59 tarihleri arasında düzenlenecek ve yarışma gününde tek bir yarışma tweeti paylaşılacaktır. Takipçilerin yarışmaya katılmak için belirtilen tarihlerde; BtcTurk Twitter (@btcturk) hesabını takip etmeleri, BtcTurk Twitter (@btcturk) hesabından paylaşılacak tweetin altındaki yorum kısmında 1 arkadaşını etiketlemeleri gerekmektedir. BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından 1. (birinci), 5. (beşinci), 10. (onuncu), 15. (onbeşinci) ve 20. (yirminci) toplam 5 kişi (“kazanan kullanıcılar”) Bitköy’ün Hikayesi kitabının sahibi olacak. Yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.

· Kazanan kişiler Twitter’ın uygulaması TweetDeck üzerinden listelenmek suretiyle belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar BtcTurk (@btcturk) sosyal medya hesabında yarışma tarihinden bir gün sonra ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen katılımcıların BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi bilgisini @btcturk Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Kazanan kullanıcıların bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından belirlenen zamanda Ödül’e hak kazananlara ilettiği adreslere hediyesi gönderilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir.

· BtcTurk, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suiistimalden sorumlu değildir.

· Ödül’ü kazanan kullanıcı Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan BtcTurk sorumlu değildir.

· Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e bilgilerin yanlış olmasından, başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen bilgilerden olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

· Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri Ticaret A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı kod aktive etme işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir, temlik edilmez, paraya çevrilemez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz ve değişiklik talebinde bulunulamaz.

· Kodlar tek seferlik kullanım hakkı vermekte olup, sadece komisyonsuzluk kodunun gönderildiği kullanıcı tarafından kendi hesabında kullanılabilir.

· Kazanılan ödüle ilişkin tüm vergi ve yasal yükümlülükler kazanan kullanıcılara aittir.

· Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

· Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

· BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

· Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

· Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors