22 Mayıs 2023 Blockstream Jade – Donanım Cüzdanı Ödüllü Pizza Günü Yarışması Katılım Koşulları

· “Blockstream Jade Kriptopara Donanım Cüzdanı” ödülünün (“ödül”) işbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.

·  API kullanıcıları kampanyadan yararlanamaz.

· Bu yarışma BtcTurk | PRO websitesi ve uygulamasında gerçekleşecektir.  Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

· İşbu katılım koşullarında belirtilen tarihte 1 (bir) adet yarışma düzenlenecektir. Yarışma, 22 Mayıs 2023 saat 12:00 – 23 Mayıs 2023 saat 12:00 aralığında yapılacaktır. Katılımcıların yarışmaya katılmak için belirtilen zaman aralığında BtcTurk | PRO mobil uygulama veya web sitesinden, BTC/TRY işlem çiftinde en az 1 alım işlemi yapmış olması gerekmektedir.

● BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından 22 Mayıs 2023 saat 12:00’dan sonraki 24 saat içinde BTC/TRY işlem çiftinde alım yapmış ilk:

180. (yüzseksen)

360. (üçyüzaltmış)

540. (beşyüzkırk)

720. (yediyüzyirmi)

900. (dokuzyüz)

1080. (binseksen)

1260. (binikiyüzaltmış)

1440. (bindörtyüzkırk)

1620. (binaltıyüzyirmi)

1800. (binsekizyüz)

1980. (bindoküzyüzseksen)

2160. (ikibinyüzaltmış)

2340. (ikibinüçyüzkırk)

2520. (ikibinbeşyüzyirmi)

2700. (ikibinyediyüz)

2880. (ikibinsekizyüzseksen)

3060. (üçbinaltmış)

3240. (üçbinikiyüzkırk)

3420. (üçbindörtyüzyirmi)

3600. (üçbinaltıyüz)

3780. (üçbinyediyüzseksen)

3960. (üçbindokuzyüzaltmış)

4140. (dörtbinyüzkırk)

4320. (dörtbinüçyüzyirmi)

4500. (dörtbinbeşyüz)

4680. (dörtbinaltıyüzseksen)

4860. (dörtbinsekizyüzaltmış)

5040. (beşbinkırk)

5220. (beşbinikiyüzyirmi)

5400. (beşbindörtyüz)

kullanıcılar olmak üzere toplam 30 (otuz) kişi (“kazanan kullanıcılar”) Blockstream Jade donanım cüzdanı ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. Yedek kazananlar, ilgili işlemleri takip eden kullanıcılar olacaktır. 180. (yüzseksen) kullanıcının yedeği 181. (yüzseksenbir), 181. (yüzseksenbir) kullanıcının yedeği 182. (yüzsekseniki) olarak işleme alınacaktır.

Kazananlar, ilgili tarihte BtcTurk tarafından işlem yapan 30 kullanıcının tespiti ile belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar ile 24.05.2023 tarihi, saat 11:00 ile 28.05.2023 tarihi, saat 23:59 arasında BtcTurk tarafından iletişime geçilecektir. Kazanan kullanıcı, 16.06.2023 tarihi, saat 23:59’a kadar tüm istenen bilgilerle birlikte dönüş yapmak yükümlülüğündedir. 16.06.2023 tarihi, saat 23:59’a kadar tüm istenen bilgilerle birlikte dönüş yapmayan kullanıcının ödülü iptal edilir.

· KVKK gereği işlem yapan ve kazanan kullanıcılarımız BtcTurk sosyal medya hesaplarında duyurulmayacaktır. Kazanan kullanıcılarımızla BtcTurk Destek Ekibi tarafından direkt iletişime geçilecektir.

· Kazananların BtcTurk’e kayıtlı isim, soyisim, e-posta adresi, telefon ve adres bilgisini BtcTurk Destek Ekibi’ne özel mesaj veya e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Yarışmayı kazanan kullanıcılar bilgilerini, 16.06.2023 tarihi, saat 23:59’a kadar bildirmelidir. 16.06.2023 tarihi, saat 23:59’a kadar bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.

· Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından BtcTurk tarafından belirlenen zamanda ve seçilen yöntemle teslim edilecektir.

· Ödül’ün kazananlara ne şekilde ve ne zaman teslim edileceği BtcTurk’ün takdirindedir. Ödül, kazananların bildirdiği adrese kargo ile gönderilebileceği gibi, BtcTurk’ün Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok K:9 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine kazananların kimlik asıllarıyla birlikte şahsen başvuru yapması koşuluyla elden de teslim edilebilir.  BtcTurk’ün elden teslimat seçeneğini seçmesi halinde, belgeleri eksik şekilde başvuran ve/veya şahsen başvuru yapmayan kullanıcılar ödüle hak kazanamaz ve ödülleri iptal edilir.

· BtcTurk, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suiistimalden sorumlu değildir.

· Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. Ödül’ün tesliminden sonra özenle korunması borcu da kazanan kullanıcıya aittir.

· Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle kargonun ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

· Ödül’ü kazanan kullanıcı Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan BtcTurk sorumlu değildir.

· Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı e-posta adresi, telefon bilgisi ve adresin eksik, yanlış olmasından, bildirilen e-posta adresinin, adresin ve telefon numarasının başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen e-posta adresi, adres ve telefon numarası olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz. Kazanan kullanıcının BtcTurk’te kayıtlı e-posta adresi, adres veya telefon numarasının eksik veya yanlış olması durumunda, BtcTurk kullanıcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

· Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödülü teslim alamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı kod aktive etme işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez ve paraya çevrilemez.

· Kazanılan ödüle ilişkin tüm vergi ve yasal yükümlülükler kazanan kullanıcılara aittir.

· Yarışma duyurularında kullanılan ödül görselleri ile verilecek ödülün renk, görünüş ve özellikleri farklılık gösterebilir.

· Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO web siteleri ve mobil uygulamalarını kullanabilirler.

· Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

· BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

· Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

· Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors