2021 Yılbaşı Komisyon İndirimi Kampanya Koşulları

● Komisyon indirimi kampanyasından yararlanabilmek için btcturk.com, pro.btcturk.com, BtcTurk veya BtcTurk | PRO mobil uygulaması üzerinden BtcTurk’e üye olup e-posta adresinizi doğrulayarak açık bir hesap sahibi olmanız ve 31 Aralık 2020 saat 21:00’den 1 Ocak 2021 saat 06:00’ya kadar, pro.btcturk.com veya BtcTurk | PRO mobil uygulamasından Kripto para/Türk Lirası ve Kripto para/Kripto para işlem çiftlerinden herhangi birinde alım satım yapmanız gerekmektedir. Kampanya tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar kampanyadan yararlanamaz.

● Yukarıda tanımlanan kampanya koşullarına uyan BtcTurk kullanıcılarına BtcTurk | PRO web sitesi (pro.btcturk.com) ve BtcTurk | PRO mobil uygulamasında gerçekleştirilecek tüm Kripto para/Türk Lirası ve Kripto para/Kripto para alım-satım işlemlerinde belirtilen saat aralıklarında %100 komisyon indirimi (“komisyon indirimi”) sağlanacaktır. Saat aralığı dolduğunda kampanya sona erecek ve kullanıcılar web sitesi ve mobil uygulamada belirtilen normal komisyon oranlarından işlem yapmaya devam edeceklerdir.

● Kullanıcı emirlerinin işbu kampanya koşulları kapsamında girilmesi halinde; kampanya süresi sona erse dahi sürenin bitiminden sonra gerçekleşen emirlerde de kullanıcı %100 komisyon indiriminden yararlanabilecektir.

● Bu kampanya yalnızca BtcTurk | PRO web sitesi (pro.btcturk.com) ve BtcTurk | PRO mobil uygulamasını kapsamaktadır. BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

● Kullanıcı komisyon indirimini alım-satım emri verdiğinde kullanmış sayılır ve sağlanan indirim hesaplanan toplam komisyon miktarından düşülür. Kullanıcı tarafından verilen alım-satım emrinin indirimin geçerlilik tarihinden sonra iptal edilmesi halinde, kullanıcı kodun sağladığı komisyon indiriminden faydalanamaz. İptal edilen emirlerden sonra girilecek yeni emrin kampanya süresi içerisinde olması halinde ise kampanyanın komisyon indirimi kullanıcının verilen yeni emrine işbu kampanya koşulları dahilinde uygulanır.

● Bu kampanya Türkiye’de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk | PRO kullanıcılarına açıktır.

● Bu kampanyadan sadece bireysel hesaplar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile kampanyadan faydalanamazlar.

● Bu kampanya diğer kampanyalar ile birleştirilemez, komisyon indirim hakları paraya çevrilemez, bakiye takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.

● Bu kampanya kişiye özel olup, diğer kampanyalar ile birleştirilemez ve bakiyenin başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilmesi ve/veya tanımlanması mümkün değildir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) kampanyayı dilediği zaman durdurma ve/veya kampanya koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Kampanya Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● BtcTurk tarafından bu Kampanya Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Kampanya Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Kampanya şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili kuponun iptali gerçekleştirilebilir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● İşbu Kampanya Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● İşbu kampanyaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors