BİST Nedir?

BIST veya Borsa İstanbul; Türkiye’deki sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile taşların, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) uygun gördüğü diğer sözleşme, belge ve kıymetlerin alınıp satıldığı pazar yeri olarak tanımlanabilir. Bu yazıda BIST nedir, amacı ve faaliyetleri nelerdir, BIST bünyesindeki piyasalar hangileridir, BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 ne anlama gelmektedir, Borsa İstanbul işlem saatleri nelerdir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

BİST Nedir?

Borsa İstanbul, Türkiye’deki sermaye piyasası araçlarının, kambiyo ve kıymetli madenler ile taşların, SPK’nın uygun gördüğü diğer sözleşme, belge ve kıymetlere yönelik alım satım emirlerinin toplanıp eşleştirildiği, işlemler sonucunda oluşan fiyatların tespit ve ilan edildiği pazar yeri olarak tanımlanabilir.

1985 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) olarak kurulan platform, 2013 yılında İstanbul Altın Borsası ve Vadeli İşlem Opsiyon Borsası ile birleşerek Borsa İstanbul (BIST) adını almıştır.

Borsa İstanbul’un Amacı ve Faaliyetleri Nelerdir?

Borsa İstanbul’un temel amacı, yatırım araçlarının alım satımına yönelik serbest rekabet şartlarını oluşturmak ve istikrarlı bir ortam sağlamanın yanı sıra bu amaca yönelik pazar yerleri, platformlar kurmak ve yönetmektir.

BİST’in temel faaliyetleri; borsacılık ve piyasa işleticiliğinde bulunulması, endeks yapıcılığı gerçekleştirilmesi, borsada işlem yapma yetkisi verilmesi, disiplin düzenlemeleri yapılması, borsa işlemlerinden doğan uyuşmazlıkların önüne geçilmesi, yatırım araçlarının kota alınması ve çıkarılması, borsada işlem görmesi veya işlem görmesinin durdurulması, emir iletimi ve eşleştirilmesi, işlem taahhütlerinin yerine getirilmesi olarak sayılabilmektedir.

Borsa İstanbul (BIST) Bünyesindeki Piyasalar

Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde; pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası olmak üzere dört ayrı piyasa bulunmaktadır.

Pay piyasasında; hisse senedi, yeni hisse alma hakları, borsa yatırım fonları, varantlar ve sertifikalar, gayrimenkul yatırım fonu ve girişim sermayesi yatırım fonu katılma payları, gayrimenkul sertifikaları ve emtia sertifikaları işlem görmektedir.

Borçlanma araçları piyasasında; Türk lirası ve döviz ödemeli ihraç edilmiş; borçlanma araçları, menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı borçlanma araçları, kira sertifikaları, TCMB tarafından ihraç edilen likidite senetleri ile Borsa Yönetim Kurulu tarafından işlem görülmesine karar verilen diğer sermaye piyasası araçları işlem görmektedir.

VİOP piyasasında; hisse senedi, endeks ve dövize dayalı opsiyonlar ile hisse senedi, endeks, döviz, enerji, emtia, kıymetli madenler, yabancı endeksler, metal, TLREF ve devlet iç borçlanma senetleri üzerine vadeli işlem sözleşmeleri işlem görmektedir.

Kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasasında ise başta altın, gümüş, platinm olmak üzere kıymetli madenler, elmas, zümrüt vb. kıymetli taşlar işlem görmektedir.

BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 Nedir?

Borsa İstanbul bünyesinde işlem gören hisse senetlerinin gruplar halinde performanslarının ölçülmesi amacıyla başta BIST 30, BIST 50, BIST 100 endeksleri olmak üzere çeşitli endeksler oluşturulmuştur.

BIST 30 Endeksi, Borsa İstanbul bünyesindeki Yıldız Pazar’da işlem gören, fiili dolaşımdaki hisselerin piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 30 hissenin performansını ölçen endekstir.

BIST 50 Endeksi, Borsa İstanbul bünyesindeki Yıldız Pazar’da işlem gören fiili dolaşımdaki hisselerin piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 50 hissenin performansını ölçen endekstir. BIST 50 Endeksi, BIST 30 endeksine dahil payları da kapsamaktadır.

BIST 100 Endeksi, Borsa İstanbul Pay Piyasası için temel endeks olarak kullanılmaktadır. Borsa İstanbul bünyesindeki Yıldız Pazar’da işlem gören fiili dolaşımdaki hisselerin piyasa değeri ve işlem hacmi en yüksek 100 hissenin performansını ölçen endekstir. BIST 100 Endeksi, BIST 30 ve BIST 50 endekslerinde bulunan hisseleri de kapsamaktadır.

BIST İşlem Saatleri Nelerdir?

Borsa İstanbul (BIST) bünyesinde bulunan pay piyasası, borçlanma araçları piyasası, vadeli işlem ve opsiyon piyasası (VİOP), kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasalarının işlem saatlerine buradan ulaşabilirsiniz.


BtcTurk | Hisse, Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ürünüdür.

BtcTurk | Hisse’ye üye olarak profesyonelce hisse senedi alıp satabilirsiniz.

BtcTurk | Hisse mobil uygulamasını uygulama marketlerinden indirebilirsiniz.

iOS Appstore

Android Google Play

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors