Letonya-Türkiye Maçı Bileti Ödüllü Sosyal Medya Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

● 16 Haziran 2023 Letonya-Türkiye Maç Bileti (ek olarak gidiş-dönüş uçak bileti, konaklama) ödülünün (“ödül”) işbu kurgu şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması ve katılımcının seyahat tarihlerini kapsayan Schengen Vizesinin bulunması gerekmektedir. (Kurgu tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/tedbir/takyidat bulunan hesaplar ile Kurgu tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.).

● İşbu katılım koşullarında belirtilen tarihte 1 (bir) adet yarışma düzenlenecektir. Yarışma, 17 Mayıs 2023 tarihli gün içinde yapılacaktır. Katılımcıların yarışmaya katılmak için belirtilen zaman aralığında BtcTurk | PRO mobil uygulama veya web sitesinden, en az 1 alım işlemi yapmış olması gerekmektedir.

● BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından 17 Mayıs 2023 saat 12:00’dan sonraki 24 saat içinde BTC/TRY işlem çiftinde alım yapmış ilk:

2000. (ikibin)

4000. (dörtbin),

6000. (altıbin)

kullanıcılar olmak üzere toplam 3 (üç) kişi (“kazanan kullanıcılar”) ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. Yedek kazananlar, ilgili işlemleri takip eden kullanıcılar olacaktır. 3000. (üçbin) kullanıcının yedeği 3001. (üçbinbir), 3001. (üçbinbir) kullanıcının yedeği 3002. (üçbiniki) olarak işleme alınacaktır.

● Her bir kullanıcının bir kez ödül kazanma hakkı mevcuttur. BtcTurk kullanıcıyı birden fazla kez ödülden yararlandırmayacaktır. BtcTurk tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde, kazanan kullanıcının ödülünün iptal edilmesi hakkı saklıdır.

● Katılımcılar yarışmaya katılmadan önce BtcTurk tarafından belirlenen koşulları onaylamakla yükümlü olup, bahse konu koşullara herhangi bir aykırılığın tespiti halinde BtcTurk’ün işbu kurguya ilişkin de iptal hakkı saklıdır.

● Sayılan hallerle sınırlı olmaksızın, kazanan katılımcıların bahse konu ödül tarihinde pasaportunun güncel ve/veya geçerli olmaması gibi sebeplerle katılımcıların ödülden faydalanamamasından BtcTurk sorumlu değildir.

● Kazanan katılımcıların kazandığı ödül sebebiyle yurt dışında bulunduğu süre boyunca herhangi bir maddi ve/veya manevi zararından BtcTurk hiçbir şekilde sorumlu değildir.

● Kazananlar, ilgili tarihte BtcTurk tarafından işlem yapan 3 kullanıcının tespiti ile belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar ile en geç 19.05.2023 tarihi, saat 23:59’da BtcTurk Destek ekibi tarafından iletişime geçilecektir. Kazanan kullanıcının, kendisiyle iletişime geçildikten sonraki 24 saat içinde tüm gerekli evraklarla birlikte dönüş yapmaması durumunda yedek kullanıcıya geçilecektir. Gerekli tüm evraklarla birlikte 22 Mayıs 2023 saat 12:00’a kadar dönüş yapmayan kullanıcılar ödülden faydalanamayacaktır.

● API kullanıcıları yarışma kapsamının dışında tutulmaktadır.

● KVKK gereği işlem yapan ve kazanan kullanıcılarımız BtcTurk sosyal medya hesaplarında duyurulmayacaktır. Kazanan kullanıcılarımızla BtcTurk Destek Ekibi tarafından direkt iletişime geçilecektir.

● Kazanan kullanıcının bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından Ödül’e hak kazanan kullanıcının Twitter hesabından özel mesaj yoluyla ilettiği adres bilgilerine Maç bileti ödülü iletilecektir. Uçak bileti ve konaklama rezervasyon bilgileri için ise kazananlar ile ilettikleri iletişim bilgileri üzerinden ayrıca iletişime geçilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda posta yoluyla teslim edilecektir.

● Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle postanın ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

● Kazanan kullanıcılar tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı iletişim bilgilerinin yanlış olmasından, bildirilen iletişim bilgilerinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen iletişim bilgileri olmamasından veya yanlış adres bildirimi olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Bu kurgu, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu kurgudan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar kurguya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Kurgu mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer kurgulardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk ve grup şirketlerinin çalışanları işbu kurguya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.

● Kurgu ödülü kişiye özeldir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez, nakde çevrilemez.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Kurgu şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) kurguyu dilediği zaman durdurma ve/veya kurgu koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu kurgu nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu kurguya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors