Komisyonsuzluk Kodu Ödüllü Sosyal Medya Yarışması Katılım Koşulları

● “1 günlük tüm işlem çiftlerinde geçerli komisyonsuzluk kodu” ödülünün (“ödül”) işbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. (Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.).

● Bu yarışma BtcTurk | PRO TR Twitter (@btcturkprotr) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

● Katılımcıların ilgili platformdaki profillerinin herkese açık olması gerekmektedir. Sahte profil oluşturarak veya Twitter’ın alt yapısının eksik ve hatalarından fayda elde ederek yarışmaya katılan kişiler ödül almaya hak kazanamayacaktır.

● İşbu katılım koşullarında belirtilen her bir tarihte 1 (bir) adet yarışma düzenlenecektir. Yarışma 01.03.2021 ile 01.12.2021 tarihleri arasında her haftanın cuma günü saat 14:00’te (UTC+3) düzenlenecek ve yarışma gününde tek bir soru sorulacaktır. Katılımcıların yarışmaya katılmak için belirtilen tarihlerde; BtcTurk | PRO Tr Twitter (@btcturkprotr) hesabından paylaşılacak sorunun altındaki yorum kısmında, BtcTurk | PRO Tr Twitter (@btcturkprotr) hesabını etiketlemek suretiyle, yanıtlarını iletmeleri ve BtcTurk | PRO Tr Twitter (@btcturkprotr) hesabını takip etmeleri gerekmektedir. BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından doğru cevabı en hızlı veren ve hesabı kilitli olmayan ilk 5 kişi (“kazanan kullanıcılar”) aktive edildikten sonra 1 (bir) gün boyunca tüm işlem çiftlerinde geçerli %100 komisyon indirimi kodu ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. Her bir yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.

● Komisyonsuzluk kodu BtcTurk | PRO web sitesi (pro.btcturk.com) ve BtcTurk | PRO mobil uygulamasında gerçekleştirilecek tüm kriptopara/kriptopara alım-satım işlemlerinde kullanabilecek ve kodun kazananın e-posta adresine gönderildiği tarihten itibaren 30 (Otuz) gün boyunca geçerli ve her halükarda aktive edildikten sonra 1 (bir) gün boyunca tüm işlem çiftlerinde geçerli %100 komisyon indirimi sağlayacaktır.

●  Komisyonsuzluk kodunun kullanım süresi (“Kullanım Süresi”) kodun kazanan kullanıcının e-posta adresine gönderildiği tarihten itibaren 1 (bir) ay içerisinde kazanan kullanıcı tarafından aktifleştirildiği takvim gün ve saatinden sonraki 24 saat (Aktivasyon Süresi”) geçerli olacak olup, aktivasyondan sonraki 24 saat itibariyle komisyonsuzluk kodu kendiliğinden geçerliliğini yitirir.

● Komisyonsuzluk kodu Havale/EFT ile TL çekme, ödeme kuruluşu/elektronik para kuruluşu ile TL yatırma/çekme işlem ücretlerinde indirim sağlamaz.

● İşbu yarışma kapsamında hak kazandığınız komisyonsuzluk kodunu BtcTurk | PRO web sitesi (pro.btcturk.com) veya BtcTurk | PRO mobil uygulaması nezdindeki hesabınızda aktive etmeniz halinde, hesabınızda tanımlı başka komisyon indirimi kodlarınızın kullanım süresi ve/veya aktivasyon süresi içerisinde olsa dahi işbu komisyonsuzluk kodunun aktive edilmesini takiben süresiz şekilde geçerliliğini yitirecektir. Bu nedenle, işbu komisyonsuzluk kodunu aktive etmeden önce geçerliliği olan başka bir komisyon indirimi kodunuzun olup olmadığını öğrenmeniz ve aktivasyon işlemine buna göre karar vermeniz gerekmektedir.

● Bir kullanıcı hesabına, kampanya özelliklerine göre birden çok aynı tipte kod tanımlanabilir. Hesabına birden çok aynı tipte kod tanımlanan kullanıcının bu kodları birleştirerek ve/veya aynı zamanda kullanması mümkün değildir. Bu halde, kodları kullanma şartlarını BtcTurk kendi takdirinde olmak üzere belirler.

● Kazanan kullanıcı komisyonsuzluk kodunu kriptopara/kriptopara alım-satım emri verdiğinde kullanmış sayılır ve sağlanan indirim hesaplanan toplam komisyon miktarından düşülür. Kullanıcı tarafından verilen alım-satım emrinin indirim kodunun geçerlilik tarihinden sonra iptal edilmesi halinde, kullanıcı kodun sağladığı komisyon indiriminden faydalanamaz. İptal edilen emirlerden sonra girilecek yeni emrin indirim kodunun aktivasyon süresi içerisinde olması halinde ise kodun sağladığı komisyon indirimi kullanıcının verilen yeni emrine işbu katılım koşulları dahilinde uygulanır.

● Aktivasyon Süresi içerisinde, iptal edilen komisyonsuzluk kodu tekrar aktif edilemez. Kullanıcı, iptal edilen ya da Aktivasyon Süresi dolan kod nedeniyle kullanmadığı indirim haklarını daha sonra talep edemez.

● Doğru cevabı @btcturkprotr Twitter hesabını etiketlemek suretiyle en hızlı ve doğru şekilde yanıtlayan kişiler Twitter’ın uygulaması TweetDeck üzerinden listelenmek suretiyle belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar BtcTurk | PRO Tr Twitter (@btcturkprotr) sosyal medya hesabında yarışma tarihinden bir gün sonra ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen katılımcıların BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi bilgisini @btcturkprotr Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Kazanan kullanıcıların bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından belirlenen zamanda Ödül’e hak kazananlara BtcTurk’e kayıtlı e-postaları yoluyla komisyonsuzluk kodları iletilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir.

● Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı e-posta adresinin- yanlış olmasından, bildirilen e-posta adresinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen e-posta adresi olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya devredilemez, paraya çevrilemez, takas, devir, temlik edilmez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz, değişiklik talebinde bulunulamaz.

● Kodlar tek seferlik kullanım hakkı vermekte olup, sadece komisyonsuzluk kodunun gönderildiği kullanıcı tarafından kendi hesabında kullanılabilir.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors