BtcTurk | PRO Logolu Blockstream Jade – Donanım Cüzdanı Ödüllü Pizza Günü Yarışması Katılım Koşulları

· “BtcTurk | PRO logolu Blockstream Jade Kriptopara Donanım Cüzdanı” ödülünün (“ödül”) işbu yarışma şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması gerekmektedir. Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.

· Bu yarışma BtcTurk | PRO websitesi ve uygulamasında gerçekleşecektir.  Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.

· İşbu katılım koşullarında belirtilen tarihte 1 (bir) adet yarışma düzenlenecektir. Yarışma, 22 Mayıs 2022 tarihli gün içinde yapılacaktır. Katılımcıların yarışmaya katılmak için belirtilen tarihte; BtcTurk | PRO uygulama veya web sitesinde BTCPIZZA komisyonsuz işlem kodunu aktive edip, 22:17’den sonra BTC/TRY işlem çiftinde en az 1 alım işlemi yapmış olması gerekmektedir. BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından 22 Mayıs 2022 saat 22:17’den sonra BTC/TRY işlem çiftinde alım yapmış ilk 30 (otuz) kişi (“kazanan kullanıcılar”) Blockstream Jade ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. BTCPIZZA kodu 22 Mayıs 2022 tarihi saat 23:59’a kadar geçerli olacaktır.

· Kazananlar, ilgili tarihte BtcTurk tarafından kodu kullanıp işlem yapan ilk 30 kullanıcının tespiti ile belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar en geç 24.05.2022 23:59 tarihinde BtcTurk tarihinde sosyal medya hesaplarında ilan edilecektir. Kazandığı ilan edilen katılımcıların BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi, telefon, ve adres bilgisini BtcTurk sosyal medya hesaplarına  özel mesaj yoluyla göndermeleri gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren en geç 26.05.2022 tarihi saat 23:59’a kadar bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde  bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Kazanan kullanıcıların bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından Ödül’e hak kazananlar ile iletişime geçilecektir. BtcTurk’ün kazanan katılımcılara 28.05.2022 tarihi saat 23:59’a kadar iletilmiş olan e-posta ve telefon bilgilerinden ulaşamaması halinde, bu kişiler haklarını kaybeder ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından BtcTurk tarafından belirlenen zamanda ve seçilen yöntemle teslim edilecektir. Ödül’ün kazananlara ne şekilde ve ne zaman teslim edileceği BtcTurk’ün takdirindedir. Ödül, kazananların bildirdiği adrese kargo ile gönderilebileceği gibi, BtcTurk’ün Kültür Mah. Nispetiye Cad. Akmerkez E Blok K:9 Etiler-Beşiktaş/İstanbul adresine kazananların kimlik asıllarıyla birlikte şahsen başvuru yapması koşuluyla elden de teslim edilebilir.  BtcTurk’ün elden teslimat seçeneğini seçmesi halinde, belgeleri eksik şekilde başvuran ve/veya şahsen başvuru yapmayan kullanıcılar ödüle hak kazanamaz ve ödülleri iptal edilir.

· BtcTurk, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suiistimalden sorumlu değildir.

· Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. Ödül’ün tesliminden sonra özenle korunması borcu da kazanan kullanıcıya aittir.

· Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle kargonun ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

· Ödül’ü kazanan kullanıcı Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan BtcTurk sorumlu değildir.

· Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı e-posta adresi, telefon bilgisi ve adresin eksik, yanlış olmasından, bildirilen e-posta adresinin, adresin ve telefon numarasının başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen e-posta adresi, adres ve telefon numarası olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

· Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödülü teslim alamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· API kullanıcıları kampanya kodlarından yararlanamazlar.

· Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı kod aktive etme işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez ve paraya çevrilemez.

· Kazanılan ödüle ilişkin tüm vergi ve yasal yükümlülükler kazanan kullanıcılara aittir.

· Yarışma duyurularında kullanılan ödül görselleri ile verilecek ödülün renk, görünüş ve özellikleri farklılık gösterebilir.

· Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

· Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

· BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

· Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

· Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors