11 Mart 2022 Amadeus Etkinliği Bileti Ödüllü Sosyal Medya Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

● 11 Mart 2022 Amadeus Etkinliği, Bileti ödülünün (“ödül”) işbu kurgu şart ve koşullarına uygun olarak teslim edilmesi için katılımcının BtcTurk’te açık bir hesabının olması ve gerekmektedir. (Kurgu tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/tedbir/takyidat bulunan hesaplar ile Kurgu tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.).

● Kurgu BtcTurk sosyal medya hesaplarından, BtcTurk tarafından 10.03.2022tarihinde saat 09:00’dapaylaşılacak olan duyuru postu ile başlatılacak, 10.03.2022 saat 16:00’da sona erecektir. Yarışmacılar kurgunun duyurusunda belirtilen saat aralığında BtcTurk uygulaması üzerinden en az 100 TL (Yüz Türk Lirası)’lik hediye Bitcoin kodu oluşturarak kurguya katılacaklardır.  BtcTurk’e üye olan ve işbu kurgu koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından, belirtilen saat aralığında hediye Bitcoin kodu oluşturan 20. (yirminci) tekil kullanıcı 11 Mart 2022 Amadeus etkinliği bileti kazanma hakkına sahip olacaktır. Kurgu için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra kurgu da sona ermiş olacaktır. Kazanan kullanıcılar BtcTurk tarafından tek taraflı olarak belirlenecektir.

● Her bir kullanıcının bir kez ödül kazanma hakkı mevcut olup, kullanıcıların birden fazla hediye bitcoin kodu oluşturmuş olması halinde BtcTurk, sadece bir kodu dikkate alacak ve kullanıcıyı birden fazla kez ödülden yararlandırmayacaktır. BtcTurk tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde, kazanan kullanıcının ödülünün iptal edilmesi hakkı saklıdır.

● Katılımcılar hediye Bitcoin kodu oluşturmadan önce BtcTurk tarafından belirlenen koşulları onaylamakla yükümlü olup, bahse konu koşullara herhangi bir aykırılığın tespiti halinde BtcTurk’ün işbu kurguya ilişkin de iptal hakkı saklıdır.

● Kazanan katılımcıların kazandığı ödül sebebiyle yurt dışında bulunduğu süre boyunca herhangi bir maddi ve/veya manevi zararından BtcTurk hiçbir şekilde sorumlu değildir.

● Kazanan katılımcı BtcTurk tarafından BtcTurk’ün sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır. Kazandığı ilan edilen katılımcı(lar)ın BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi ve TC kimlik numarası bilgisini @btcturk Twitter hesabına özel mesaj yoluyla göndermesi gerekmekte olup, kurguyu kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir. Katılımcılar, @btcturk Twitter hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu kurguya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir. Bununla birlikte, kazananların ilgili platformdaki hesaplarının herkese açık olması gerekmektedir. Aksi halde, BtcTurk’e gönderilen mesajın BtcTurk tarafından okunamamasından BtcTurk sorumlu değildir.

● Kazanan kullanıcının bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından Ödül’e hak kazanan kullanıcının etkinliğe giriş bilgileri, etkinlik girişine tanımlanacaktır. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda posta yoluyla teslim edilecektir.

● Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen adreslerin hatalı ve/veya eksik olması, kazananların adreste bulunamaması vb. sebeplerle postanın ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

● Kazanan kullanıcılar tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı iletişim bilgilerinin yanlış olmasından, bildirilen iletişim bilgilerinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen iletişim bilgileri olmamasından veya yanlış adres bildirimi olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

● Bu kurgu, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu kurgudan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar kurguya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir .

● Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Kurgu mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer kurgulardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● BtcTurk ve grup şirketlerinin çalışanları işbu kurguya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez ve ödülleri iptal edilir.

● BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı hesaplardan yapılan paylaşımlarının tespit edilmesi halinde bu kişiler Kurguya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

● Kurgu ödülü kişiye özeldir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez, nakde çevrilemez.

● Katılımcılar üye olmak için BtcTurk mobil uygulamasını kullanabilirler.

● Kurgu şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

● BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

● Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) kurguyu dilediği zaman durdurma ve/veya kurgu koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

● Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.

● Katılımcı, işbu kurgu nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

● İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

● Bu kurguya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors