Vefat Eden BtcTurk Kullanıcılarının Hesaplarındaki Kripto Varlıklara ve Türk Lirası Bakiyelerine Ne Olur?

Hayatını kaybeden kullanıcılarımızın yakınları tarafından BtcTurk’e başvurulması durumunda, vefat eden kullanıcının mirasçılarından aşağıdaki adımları uygulamaları istenmektedir:

  • Mirasçılık belgesi, ölüm belgesi ve nüfus cüzdan belgeleri olmak üzere başkaca gerekli belgeler ile bilgilerin iletilmesi,
  • İlgili resmi kurum ve kuruluşlardan (vergi dairesi vb.) usulüne uygun şekilde alınmış belge ve bilgileri temin etmeleri.

Belirtilen belge ve bilgilerin BtcTurk tarafından incelenmesinin ardından; mirasçıların hesapla ilgili tasarrufları ve kararları doğrultusunda süreç hakkında mirasçılara detaylı şekilde bilgi verilir. Ardından gerekli iş ve işlemler BtcTurk’ün politikalarına uygun şeklide ilerletilir.

Mirasçılar usulüne uygun şekilde yapacakları başvuru ile; vefat eden kullanıcının kriptopara bakiyesini payları oranında kriptopara olarak talep edebilecekleri gibi bahse konu kriptopara bakiyesinin satılmasını ve satım sonucunda oluşan nakit varlığın banka hesaplarına gönderilmesini de talep edebilirler. Hesaptaki Türk lirası bakiyesi ise mirasçıların banka hesabına payları oranında gönderilir.

Vefat eden kullanıcının birden fazla mirasçısı bulunması, mirasçıları arasında 18 yaşından küçük ve/veya kısıtlı/vasi atanmış ve/veya belirli yaş haddini aşmış birinin bulunması ve benzeri farklı durumlarla karşılaşılması halinde ise BtcTurk’ün mirasçılardan farklı belgeler ve bilgiler talep etme ve süreci BtcTurk’ün idari kararları doğrultusunda yürütme hakkı bulunmaktadır.

Vefat Eden BtcTurk Kullanıcılarının BtcTurk Hesapları Dışındaki Soğuk veya Sıcak Cüzdanlarında Bulunan Kripto Varlıklara Ne Olur?

Bir kullanıcının kendi sıcak veya soğuk kripto varlık cüzdanında, belirlediği başka bir sanal cüzdanda ve/veya başka bir kripto varlık hizmet sağlayıcısı nezdinde tutulan kripto varlıklarına ilişkin BtcTurk’ün herhangi bir işlem yapması mümkün değildir.

Konuyla ilgili detaylı bilgileri BtcTurk Başhukuk Müşaviri Ayça Aktolga Öztürk’ün yanıtladığı videodan izleyebilirsiniz.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors