Türkiye – Sırbistan Voleybol Maçı Bileti Ödüllü Instagram Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

· Yarışmaya katılabilmek için btcturk.com, pro.btcturk.com, BtcTurk veya BtcTurk | PRO mobil uygulaması üzerinden BtcTurk’e üye olup e-posta adresinizi doğrulayarak açık bir hesap sahibi olmanız gerekmektedir. (yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/tedbir/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.)

· Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | PRO internet siteleri ile BtcTurk ve de BtcTurk PRO mobil uygulamasını kullanabilirler.

· Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Yarışma @btcturkofficial Instagram hesabından, BtcTurk tarafından 29.05.2023 tarihinde paylaşılacak olan yarışma postu ile başlayacaktır. Yarışmacılar, katılım sağlamak için yarışma postunun altına, postun paylaşılma saatinden itibaren 24 saat içinde yorum yaparak en az bir arkadaşlarını etiketlemelidir. Yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır. Bu zaman aralığından sonra yorum yapan kullanıcılar yarışmaya katılamaz.

· BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından, paylaşımın altına 24 saat içinde yorum yaparak arkadaşını etiketleyen ilk 10 (on) yarışmacı 1.06.2023 tarihinde oynanacak Türkiye – Sırbistan Voleybol Milletler Ligi karşılaşmasına çift kişilik bilet kazanma hakkına sahip olacaktır.

· BtcTurk’e üye olan ve işbu yarışma koşullarını tamamlayan katılımcılar arasından, yarışma paylaşımının altına arkadaşını etiketleyerek yorum yapmış ilk 10 (on) kullanıcı ödülü kazanma hakkına sahip olacaktır. Yedek kazananlar, ilgili işlemleri takip eden kullanıcılar olacaktır.  10 (on) kullanıcının yedeği 11. (onbir), 11. (onbir) kullanıcının yedeği 12. (oniki) olarak işleme alınacaktır.

·Her bir kullanıcının bir kez ödül kazanma hakkı mevcuttur. BtcTurk kullanıcıyı birden fazla kez ödülden yararlandırmayacaktır. BtcTurk tarafından bu durumun tespit edilmesi halinde, kazanan kullanıcının ödülünün iptal edilmesi hakkı saklıdır.

·Katılımcılar yarışmaya katılmadan önce BtcTurk tarafından belirlenen koşulları onaylamakla yükümlü olup, bahse konu koşullara herhangi bir aykırılığın tespiti halinde BtcTurk’ün işbu kurguya ilişkin de iptal hakkı saklıdır.

·Kazananlar, ilgili zaman aralığında yarışma postuna yorum yapan 10 kullanıcının BtcTurk tarafından tespiti ile belirlenecektir. Ödülü kazanan kullanıcılar ile en geç 31.05.2023 tarihi, saat 23:59’da BtcTurk Destek ekibi tarafından iletişime geçilecektir. Kazanan kullanıcı, kendisiyle iletişime geçildikten sonraki 24 saat içinde tüm gerekli bilgilerle birlikte dönüş yapmakla yükümlüdür. Kullanıcının 24 saat içinde gerekli bilgilerle dönüş yapmaması ve/veya bilgilerini eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir. Katılımcılar, @btcturkofficial Instagram hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir.

·Kazanan yarışmacı BtcTurk tarafından BtcTurk sosyal medya hesaplarında duyurulacaktır. Kazandığı ilan edilen katılımcının BtcTurk’e kayıtlı isim-soyisim, eposta adresi bilgisini BtcTurk Instagram hesabına özel mesaj yoluyla göndermesi gerekmekte olup, yarışmayı kazanan kullanıcıların bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 1 (bir) gün içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, BtcTurk Instagram hesabına ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir.

·Kazanan kullanıcının bilgilerini iletmesinin ardından BtcTurk tarafından Ödül’e hak kazananan kullanıcının Instagram hesabından özel mesaj yoluyla ilettiği e-posta adresine Maç bileti ödülü iletilecektir. Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir. Ödül, kazanan kullanıcılar ile iletişime geçilmesinin ardından, BtcTurk tarafından belirlenen zamanda e-posta yoluyla teslim edilecektir.

·Kazanan kullanıcı tarafından iletilen BtcTurk’e kayıtlı iletişim bilgilerinin yanlış olmasından, bildirilen iletişim bilgilerinin başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen iletişim bilgileri olmamasından veya yanlış adres ve/veya e-posta adresi bildirimi olmasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.

· Kazananlar tarafından Btcturk’e bildirilen e-posta adresinin hatalı ve/veya eksik olması vb. sebeplerle postanın ulaşmaması/iade olması BtcTurk’ün sorumluluğunda olmadığı gibi, BtcTurk Ödül’ü tekrar gönderme yükümlülüğünde değildir.

·Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

· Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

·BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından farklı hesaplardan yapılan yorum paylaşımlarının tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.

·Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir ve temlik edilemez, nakde çevrilemez.

·Kurgu şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

Ödül’ü kazanan kullanıcı Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan BtcTurk sorumlu değildir.

Ödül’ün kazanan kullanıcıya kargo ile gönderilmesi halinde ise, BtcTurk taşıma ve /veya teslimat sırasında meydana gelebilecek hasarlardan sorumlu değildir. Ödül’ün tesliminden sonra özenle korunması borcu da kazanan kullanıcıya aittir.

BtcTurk, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya ve e-posta hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya ve/veya e-posta hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suistimalden sorumlu değildir.

· Yarışma şartlarının veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili ödülün iptali gerçekleştirilebilir.

· BtcTurk tarafından bu Katılım Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, reklam/reklamların yayınlanmasını engelleyecek nitelikte reklamın/reklamların yayınlanacağı internet sitesi/sitelerine, bu sitelerin bağlı olduğu IP adreslerine ve ad server sistemlerine erişimin engellenmesi kararı verilmesi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Katılım Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.

· Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar.Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Katılım Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

· Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://pro.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasilinkini inceleyebilirsiniz.

· Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanunu (“HMK”) 193, maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

· İşbu Katılım Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

· Bu yarışmaya katılan herkes yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors