21 Haziran Büyük Ev Ablukada BtcTurk | Kripto Instagram Yarışması Katılım ve Kazanma Koşulları

 • İşbu yarışma şart ve koşullarına göre kullanıcı/katılımcının Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş.’de (“BtcTurk Kripto”) açık bir hesabının olması gerekmektedir. Yarışma tarihinde dondurulmuş/kapalı veya üstünde herhangi bir bloke/takyidat bulunan hesaplar ile yarışma tarihinde idari ve/veya kanuni takibe konu kullanıcılar ödülden faydalanamaz.
 • Katılımcılar üye olmak için BtcTurk, BtcTurk | Kripto internet siteleri ile BtcTurk ve BtcTurk | Kripto mobil uygulamasını kullanabilirler.
 • Bu yarışma BtcTurk | Kripto Instagram (@btcturk.kripto.app) hesabında gerçekleşecektir. Katılım koşulları BtcTurk’ün sunduğu diğer ürün ve hizmetlerini kapsamaz.
 • Eliptik Yazılım ve Tic. A.Ş., Eliptik Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Eliptik Dijital Saklama Yönetim A.Ş. ile Liberyum Danışmanlık Bilgi Teknolojileri A.Ş. çalışanları işbu yarışmaya katılamaz, katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bu “Yarışma Koşulları”nda tanımlanan ve açıklanan koşullara uyan BtcTurk kullanıcıları arasından, ödüllü sorunun olduğu hikayeye(story) doğru cevabı yazan ilk 12(on iki) kişiye BtcTurk Vadi’de 21 Haziran 2024’te gerçekleşecek olan Büyük Ev Ablukada konseri için çift kişilik bilet hediye edilecektir. 
 • En geç yarışma bitiminden 24 saat sonra, kazanan kullanıcı ile DM üzerinden iletişime geçilecektir. Kazanan kullanıcı mesajlarını takip etmekle yükümlü olup, sonuçların açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde BtcTurk destek ekibi ile iletişime geçerek İsim, Soyisim, TC kimlik numarası ve BtcTurk’te kayıtlı iletişim bilgilerini iletmelidir.  İletilen bilgiler ile katılımcının BtcTurk nezdinde hesabının bulunmasının teyidinin ardından ilgili dijital etkinlik bilet kullanıcıya gönderilecektir. Her bir yarışma için belirtilen tarih ve saat sona erdikten sonra yarışma da sona ermiş olacaktır.
 • Yarışma, gönderinin paylaşılmasından 12 saat sonra sonra erer. Bu zamandan sonra yorum yapan kullanıcılar yarışmaya katılamayacaktır.
 • Kazandığı ilan edilen katılımcının bilgilerini sonuçların açıklanmasından itibaren 12 saat içinde bildirmemesi ve/veya eksik/hatalı bildirmesi halinde bu kişiler ödül kazansalar bile kendilerine ödül iletilemez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir. Katılımcılar, BtcTurk Destek ekibine ilettikleri bilgilerin doğruluğunun ispat külfetinin kendilerine ait olduğunu yarışmaya katılım ile birlikte kabul etmişlerdir. Bununla birlikte katılımcı, bilgi ileteceği Instagram hesabının doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olup, yanlış/sahte hesaba bilgileri iletmesi halinde BtcTurk’ün herhangi bir sorumluluğu ve ilave bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Kazanan kullanıcı tarafından BtcTurk’e iletilen bilgilerin yanlış olmasından, başkası adına kayıtlı olmasından veya BtcTurk’e üyelik sırasında bildirilen bilgilerden olmamasından kaynaklanabilecek sorun ve aksaklıklardan BtcTurk sorumlu değildir. Kazanan kullanıcılar tarafından sunulan bilgilerin doğruluğunun ispatı katılımcının sorumluluğundadır. Bu maddedeki hususların tespiti halinde ilgili kullanıcı Ödül’e hak kazansa dahi BtcTurk katılımcı ile iletişime geçme sorumluluğunu almaz.
 • Eksik veya yanlış verilen iletişim bilgileri sebebiyle katılımcıya ulaşılamaması BtcTurk’ün sorumluluğunda değildir.
 • Etkinlik biletleri yarışmayı kazanan katılımcılara BtcTurk Destek Ekibi tarafından kullanıcıların BtcTurk’te kayıtlı e-posta adreslerine gönderilecektir. Yarışmayı kazanan katılımcıların Instagram ve e-posta hesaplarının güvenliği tamamen katılımcılara aittir. BtcTurk, ödül kazanan kullanıcıların sosyal medya ve e-posta hesaplarının güvenliğinden herhangi bir şekilde sorumlu olmayıp, söz konusu katılımcıların sosyal medya veya e-posta hesaplarının güvenliğinin ihlal edilmesi sebebi ile ortaya çıkacak herhangi bir zarardan ve suistimalden sorumlu değildir.
 • Ödül’ü kazanan kullanıcı Ödül’ü hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, hukuka aykırı bir amaç için ve/veya 3. kişilerin maddi ve manevi haklarını ihlal edecek şekilde kullanamaz. Ödül’ün bu şekilde kullanımı halinde doğacak zararlardan BtcTurk sorumlu değildir.
 • BtcTurk’e farklı bilgiler verilerek aynı kişi tarafından yapılan farklı yorumların tespit edilmesi halinde bu kişiler yarışmaya dâhil edilmez. Bu kişiler ödül kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bu yarışma, Türkiye’de mukim ve 18 yaşını doldurmuş BtcTurk kullanıcılarına açıktır. Bu yarışmadan sadece BtcTurk’te bireysel hesabı olan kullanıcılar yararlanabilecek olup, kurumsal hesaplar veya kurumsal hesap yetkilileri hak kazansalar bile ödüle hak kazanamazlar. Bu koşulları sağlamayanlar yarışmaya katılmış ve kazanmış olsalar dahi kendilerine ödül teslim edilmez, ödülleri iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Yarışmalara mükerrer katılımlar geçersizdir. Ayrıca Ödül’e ilişkin düzenlenen diğer yarışmalardan daha önce veya daha sonra ödül kazanan kişilere tekrar ödül kazansalar dahi ödülleri teslim edilmez, iptal edilir ve yedek kazananlar ile iletişime geçilir.
 • Kazanılan ödüle ilişkin tüm vergi ve yasal yükümlülükler kazanan kullanıcılara aittir.
 • Bu yarışma diğer yarışmalar ve kampanyalar ile birleştirilemez.
 • Yarışma ödülü kişiye özel olup, 1 adettir. Ödül başka birisine veya başka bir kullanıcıya takas, devir, temlik edilmez, paraya çevrilemez, depozito olarak veya herhangi bir hesaba ödeme olarak kullanılamaz ve değişiklik talebinde bulunulamaz.
 • Eliptik Yazılım ve Ticaret A.Ş. (“BtcTurk” veya “Şirket”) yarışmayı dilediği zaman durdurma ve/veya yarışma koşullarını değiştirme ve/veya sona erdirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, ilan edilen bu değişiklik ve güncellemeleri takip etmek zorundadır. Bu Yarışma Koşulları’nın değişmeyen hükümleri, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 • BtcTurk tarafından bu Yarışma Koşulları’nın eklendiği sırada öngörülemeyen, bu koşullardan doğan yükümlülüklerin ifasını kısmen veya tamamen ortadan kaldıran doğal afetler, pandemi, savaş, iç savaş, seferberlik, yangın, infilak, ayaklanma, terör, siber saldırı, uzun süreli ve genel kapsamlı elektrik kesintisi, mevzuat değişikliği gibi tarafların kontrolü haricinde zuhur eden haller, mücbir sebep sayılır. Bu maddede sayılan ve bu maddede yer almamakla birlikte hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BtcTurk bu Yarışma Koşulları ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için kullanıcı tarafından BtcTurk’ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.
 • Yarışma şartlarının kötüye kullanılması veya ticaretinin yapılması yasaktır. Böyle bir durumun fark edilmesi halinde ilgili biletin iptali gerçekleştirilebilir.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında Şirketimizin Aydınlatma Beyanı için https://kripto.btcturk.com/yasal-bilgiler/kisisel-verilerin-korunmasi linkini inceleyebilirsiniz.
 • Katılımcı, işbu yarışma nedeni ile çıkabilecek her türlü anlaşmazlıkların doğması hallinde, BtcTurk’e ait her türlü kayıt, defter ve belgelerin geçerli ve kesin delil teşkil edeceğini, BtcTurk’e yemin teklif etmeyeceğini ve yemin teklif hakkından feragat ettiğini ve bu hükmün Hukuk Muhakemeleri Kanununun (“HMK”) 193. maddesi uyarınca bir delil Protokolü niteliğinde olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • İşbu Yarışma Koşulları ile ilgili ihtilaflarda İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors